BOEV051p Ergonomie vidění

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BOAF0333p Anatom.a fyziol. oka III-před. && BOVT041c Zdravotnická informatika ) || ( BOAF0333p Anatom.a fyziol. oka III-před. && BTPX0431c Odborná praxe I )
(BOAF0333p&&BOVT041c) || (BOAF0333p&&BTPX0431c)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen použít získané informace z ergonomie, vědních oborů zabývající se vztahem člověka k práci a k životnímu prostředí. Student dokáže posoudit a zhodnotit příčiny možných obtíží a poškození, usnadnit přizpůsobování se změněným podmínkám a preventivně vytvořit optimální pracovní i životní prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- použít získané informace z ergonomie, vědních oborů zabývající se vztahem člověka k práci a k životnímu prostředí.
- dokáže posoudit a zhodnotit příčiny možných obtíží a poškození, usnadnit přizpůsobování se změněným podmínkám a preventivně vytvořit optimální pracovní i životní prostředí.
Osnova
 • Definice ergonomie a její historie.
 • Traumatologie - poškození oka chemickými prostředky,elektrickým proudem,UV zářením.
 • Traumatologie - tupá a perforační poranění.
 • Toxikologie -oční příznaky při celkových otravách a při aplikaci léků.
 • Práce na obrazovce.
 • Světlo a osvětlení.
 • Problematika vidění nablízko.
 • Presbyopie a pracovní vzdálenost.
 • Problematika pracovního zařazení jednookých,slabozrakých a slepých.
 • Sociální oftalmologie.
 • Požadavky jednotlivých povolání na kvalitu vidění.
 • Úloha barvocitu a zrakové ostrosti včetně zorného pole v dopravních přepisech.
Literatura
 • Kvapilíková K. Práce a vidění. 1. vydání: 1999. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Počet stran: 122. ISBN: 80-7013-275-2.
 • VRBÍK, Petr. Hygiena optického záření a osvětlování. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 139 s. ISBN 8070132655. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • KOLÍN, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 276 s., ob. ISBN 80-7066-861-X. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, kolokvium
Informace učitele
Kolokvium - písemný vícevýběrový test. Min. 80 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.