BOVT041c Zdravotnická informatika

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Garance
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOVT041c/A: St 3. 3. 8:00–9:50 F01B1/310, St 10. 3. 8:00–9:50 F01B1/310, St 17. 3. 8:00–9:50 F01B1/310, St 24. 3. 8:00–9:50 F01B1/310, St 31. 3. 8:00–9:50 F01B1/310, St 7. 4. 8:00–9:50 F01B1/310, St 14. 4. 8:00–9:50 F01B1/310, St 21. 4. 8:00–9:50 F01B1/310, St 28. 4. 8:00–9:50 F01B1/310, St 5. 5. 8:00–9:50 F01B1/310, St 12. 5. 8:00–9:50 F01B1/310, St 19. 5. 8:00–9:50 F01B1/310, St 26. 5. 8:00–9:50 F01B1/310, St 2. 6. 8:00–9:50 F01B1/310, St 9. 6. 8:00–9:50 F01B1/310
BOVT041c/B: St 3. 3. 10:00–11:50 F01B1/310, St 10. 3. 10:00–11:50 F01B1/310, St 17. 3. 10:00–11:50 F01B1/310, St 24. 3. 10:00–11:50 F01B1/310, St 31. 3. 10:00–11:50 F01B1/310, St 7. 4. 10:00–11:50 F01B1/310, St 14. 4. 10:00–11:50 F01B1/310, St 21. 4. 10:00–11:50 F01B1/310, St 28. 4. 10:00–11:50 F01B1/310, St 5. 5. 10:00–11:50 F01B1/310, St 12. 5. 10:00–11:50 F01B1/310, St 19. 5. 10:00–11:50 F01B1/310, St 26. 5. 10:00–11:50 F01B1/310, St 2. 6. 10:00–11:50 F01B1/310, St 9. 6. 10:00–11:50 F01B1/310
Předpoklady
BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I
Základní návyky a procedury potřebné k zacházení s daty, informacemi a znalostmi. Bazální znalost principů využívaných při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích;
- rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb;
- mít obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
  • OPTOMETRICKÉ STUDIUM 1.Informace (úvod, historie, pojmy, přehled a vývoj) 2.Zdravotnická informatika (historie, pojmy, náplň, perspektivy) 3.Nástroje zdravotnické informatiky I. (doporučené postupy, standardy, kvalita ve zdravotnictví) 4.Nástroje zdravotnické informatiky II. (terminologie, ICD, DRG, kódování, klasifikace) 5.Nástroje zdravotnické informatiky III. (hardware, operační systémy) 6.Nástroje zdravotnické informatiky IV. (software - kategorie, typy, volba, používání) 7.Nástroje zdravotnické informatiky V. (sítě, metody komunikace ve zdravotnictví, informační systémy) 8.Informační zdroje I. (nástroje pro přístup k informacím) 9.Informační zdroje II. (strategie vyhledávání aktuálních a věrohodných informací) 10.Informační zdroje III. (správa informací a znalostí) 11.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky I. (pro studium zvoleného studijního oboru) 12.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky II. (pro praxi ve zvoleném studijním oboru) Všeobecnou osnovu předmětu lze nalézt v prezentacích na odkazu http://www.med.muni.cz/~bourek (odkazy jsou v dolní části úvodní obrazovky)
Literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
  • BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie. Praha: Grada Publishing, 2001. 3 s. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7. info
  • BOUREK, Aleš. Programy kvality a standardy léčebných postupů (základní dílo včetně 1. aktualizace). In Programy kvality a standardy léčebných postupů - praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. Praha: Verlag Dashöfer,s.r.o., 2002. s. vol.listy, 67 s. ISBN 80-86229-29-7. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na seminářích je mandatorní. Seminář je zakončen verbálním ověřením (krátká mluvnická cvičení studentů demonstrující pochopení probírané látky) úrovně znalostí. Výuka probíhá formou cvičení ve 4. semestru a je zakončena kolokviem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek/
Výuka probíhá v laboratoři výpočetní techniky LF, Kamenice 126/3 2. poschodí Další užitečné online zdroje lze nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)")
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOVT041c