BOAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Ing. Katarína Lexová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ondřej Pelech (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOAJ0222/T01: Čt 20. 2. až Ne 24. 5. Čt 15:00–16:50 KOM 114, O. Pelech, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
BOAJ0222/01: Po 18. 5. až Ne 31. 5. Út 13:00–14:40 A15/309, Po 17. 2. až Po 16. 3. Út 13:00–14:40 A15/309, kromě Út 28. 4., kromě Út 5. 5., kromě Út 12. 5., kromě Út 26. 5., D. Zelený
BOAJ0222/02: Po 18. 5. až Ne 31. 5. Út 15:00–16:40 A15/309, Po 17. 2. až Po 16. 3. Út 15:00–16:40 A15/309, kromě Út 28. 4., kromě Út 5. 5., kromě Út 12. 5., kromě Út 26. 5., D. Zelený
Předpoklady
BOAJ0121 Angličtina I - cv.
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERRJ. Znalosti a dovednosti z kurzu BOAJ0121.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále rozvíjí znalosti oborové slovní zásoby týkající se zdravotnické péče a dovednosti pro efektivní komunikaci s lékaři, dalším ošetřujícím personálem a pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: popsat a vysvětlit pojmy týkající se oborů středního zdravotnického personálu s důrazem na svůj vlastní obor; aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem; interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat vybrané žánry profesní korespondence či akademického stylu; ovládat vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
  • U1 Presentation and Letter of Referral, U2 Teamwork in Healthcare, U3 Pre-Hospital Care and Common Emergencies, U4 Accidents and Emergency Phone Calls, U5 Hospitalization and Patient Safety I, U6 Hospitalization and Patient Safety II, U7 Pain and Medication, U8 Midterm test and oral exam training, U9 Vaccination, U10 Communication with Child Patient, U11 Communication with Elderly Patient, U12 Communication with Challenging Patient, U13 Care of Terminally Ill Patient, U14 Burnout in Healthcare, U15 Exam Test
Literatura
    doporučená literatura
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Studijní a výukové materiály dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, jsou povoleny maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné (test) a části ústní (prezentace v rámci výuky, ústní zkouška).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BOAJ0222