BPAN011c Anatomie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Liana Greiffeneggová
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit s anatomií člověka v rozsahu potřebném k dalšímu studiu, především v navazujících předmětech klinického charakteru.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit anatomický popis a vztahy jednotlivých orgánů a systémů - pohybového,respiračního,kardiovaskulárního,gastrointestinálního,urogenitálního a nervového,dále bude schopen i objasnit principiální vztahy mezi jejich strukturou a funkcí, které jsou v dalším studiu nezbytné pro pochopení fyziologických , patofyziologických a patologických souvislostí nutných k zvládnutí jak teoretických, tak i praktických klinických znalostí.
Na konci kurzu by se měl student orientovat v anatomii člověka tak, aby byl schopen orientace v lékařské a ošetřovatelské dokumentaci a prakticky zvládal úkony v odborné praxi.
Osnova
  • Roviny, směry lidského těla, základy osteologie a artrologie lebka novorozence, Obecná myologie, svaly trupu, svalové dno pánevní. Trávicí soustava-obecná stavba, dutina ústní - konečník, velké žlázy, pobřišnice, kýly. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní Demonstrace na modelech
Literatura
  • NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepr. xii, 416. ISBN 9788074922060. info
  • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. Translated by Marcela Bezdičková - Hana Chlebečková - Eva Kadlecová. Brno: CPress, 2016. 1 svazek. ISBN 9788026411765. info
  • GREIFFENEGGOVÁ, Liana. Anatomie - cvičení (e-learningový učební text). 2015. edukační webová stránka, podpora pro výuku anatomie pro studenty oboru porodní asistence a zdravotnický záchranář info
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Edited by Miloš Grim. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 497 s. ISBN 9788024747880. info
  • Anatomický atlas : [orgány, systémy, struktury ]. Translated by Zuzana Stloukalová. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2012. vii, 439. ISBN 9788025607398. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. 5. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 140 stran. ISBN 9788024426150. info
  • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing, 2008. 302 s. ISBN 978-80-247-1521-6. info
Výukové metody
cvičení, procvičovací testy, diskuze
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy z jednotlivých anatomických systémů; minimální úspěšnost 70 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.