BPDV011c Dovednosti v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/6/0. 90. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Liana Greiffeneggová (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10:00–12:30 KOM 343, Po 13:00–15:30 KOM 348A, Po 15:30–18:00 KOM 348A
Předpoklady
Předmět je vyučován v prvním semestru, proto se nepředpokládají žádné vědomosti a znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický předmět s převahou praktických činností. Cvičení probíhá v odborných učebnách. Cílem je získat vědomosti a dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností v souvislosti s holistickým přístupem k ženě, akceptování práv a dodržování všech pravidel ochrany a bezpečnosti při práci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - aplikovat získané vědomosti a dovednosti nejprve v laboratorních podmínkách, následně v podmínkách klinické praxe; - dodržovat při práci zásady BOZP a PO; - respektovat a dodržovat standardy ošetřovatelské praxe pro jednotlivé diagnosticko-terapeutické postupy;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- poskytnout základní ošetřovatelskou péči o klienta v domácím i ústavním prostředí
- provádět činnosti podle platných hygienicko-epidemiologických zásad
- zajistit péči o klienta při diagnostických činnostech
- aplikovat všechny formy léků
- pečovat o klienta v perioperačním období.
Osnova
  • - Péče o prostředí klientky ve zdraví i nemoci; - Základní ošetřovatelská péče o klientku - diagnostiko-terapeutické činnosti sestry; - Kontrola a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulace s nimi, jejich desinfekce a sterilizace; Postup při doplňování zásob; - Odběr, transport a uchování biologického materiálu k vyšetření; - Pravidla a postupy podávání krevních transfuzí a dalších krevních přípravků; - Monitoring a záznam fyziologických funkcí; - Péče o ženu při aplikaci všech forem léku; - Péče o ženu v perioperačním období, se stomií, inkontinencí; - Péče o ženu při punkci a endoskopii;
Literatura
    povinná literatura
  • JIRKOVSKÝ,Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence; http:/www.novapdf.com
    doporučená literatura
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
  • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
Audiovizuální prezentace, demonstrace, diskuze, práce ve skupině – laboratorní nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Ukončení: Zkouška Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, aktivita. Během výuky student píše asi 8 testů, za úspěšné splnění se považuje nejméně 50% úspěšnost. Konce období student skládá praktickou zkoušku, jejíž úspěšné splnění je předpokladem k umožnění ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPDV011c