BPPF0321p Patologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1.7/0/0. 25. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a RHB - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a RHB - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 18. 9. 14:00–15:40 KOM 200, Út 25. 9. 14:00–15:40 KOM 200, Út 2. 10. 14:00–15:40 KOM 200, Út 9. 10. 14:00–15:40 KOM 200, Út 16. 10. 14:00–15:40 KOM 200, Út 23. 10. 14:00–15:40 KOM 200, Út 30. 10. 14:00–15:40 KOM 200, Út 6. 11. 14:00–15:40 KOM 200, Út 13. 11. 14:00–15:40 KOM 200, Út 20. 11. 14:00–15:40 KOM 200
Předpoklady
BKFY0222p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o patologii a příznacích chorobného stavu organismu.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná:
- základy patologie, která poskytuje studentům ucelenou představu o činnosti lidského organizmu
- základní teoretické vědomosti nezbytné pro studium dalších preklinických i klinických disciplín v oboru
- kapitoly z patologie, které jsou prioritní s ohledem na cíl bakalářského studia
Osnova
 • 1. Patologie buňky
 • 2., 3. Zánětlivý proces
 • 3., 4. Patologie procesu hojení
 • 5. Horečka
 • 6.Patologie imunitního systému
 • 7. Patologie bolesti
 • 8. Patologie nádorového
 • 9. Šok
 • 10. Patologie acidobazické rovnováhy
 • 11. Poruchy vstřebávání vitamínů, hypovitaminózy, hypervitaminózy
 • 12. Arterioskleróza
 • 13. Diabetes mellitus
Literatura
 • MAČÁK, Jirka. Patologie. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie člověka. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2001. xiii, 390. ISBN 8071699683. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
 • KUMAR, Vinay, Ramzi S. COTRAN a Stanley L. ROBBINS. Basic pathology. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1992. xii, 772 s. ISBN 0-7216-3732-9. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPPF0321p