BPPO0221p Porodnictví I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1.7/0/0. 25. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
MUDr. Radan Doubek (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 25. 2. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 4. 3. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 11. 3. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 18. 3. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 25. 3. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 1. 4. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 8. 4. 14:00–16:05 KOM 348A, Po 15. 4. 14:00–16:05 KOM 348A
Předpoklady
Splnění prerekvizit
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení teoretických základů porodnictví, především s ohledem na patologické stavy v porodnictví. Studenti získají schopnost základní orientace v prevenci, dispenzarizaci, diagnostice závažných stavů ohrožujících těhotenství, porod a šestinedělí. Studenti jsou vedeni k samostatné, aktivní a vědomé péči o těhotnou ženu a rodičku.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - vysvětlit vývoj těhotenství - popsat základy péče o těhotnou - definovat skríning vrozených vad - navrhnout přípravu pro těhotné
Osnova
 • Studentka si v průběhu teoretické a praktické výuky dokonale osvojí problematiku fyziologického, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.
 • Je schopna se důkladně orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství , porodu a šestinedělí.
 • Bloky zahrnují historii porodnictví, vývoj a anatomii pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy v těhotenství, fyziologické těhotenství, patologické těhotenství.
Literatura
  doporučená literatura
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
  neurčeno
 • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by John Dewhurst - D. Keith Edmonds. 8th ed. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 852 p. ISBN 9781119979418. info
Výukové metody
Přednášky porodnictví podle syllabu, využití videopresentací, presentace názorných kasuistik. Odborná diskuse se studenty, přenášky na téma zvolené studenty. Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Přednášky, diskuse, skupinová témata, podpora elektronickcýh zdrojů, zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPPO0221p