BPPV011c Postupy v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/6/0. 90. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Veselá (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Veselá
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 9. 9:30–12:00 KOM 343, Po 18. 10. 9:30–12:00 KOM 343, Po 25. 10. 9:30–12:00 KOM 343, Po 1. 11. 9:30–12:00 KOM 343, Po 8. 11. 9:30–12:00 KOM 343, Po 15. 11. 9:30–12:00 KOM 343, Po 29. 11. 9:30–12:00 KOM 343, Po 6. 12. 9:30–12:00 KOM 343, Po 13. 12. 9:30–12:00 KOM 343
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPPV011c/Sk_1: Út 14. 9. 11:30–14:00 KOM 348A, Po 20. 9. 7:00–12:00 F01B1/316, Po 27. 9. 7:00–12:00 F01B1/316, Po 4. 10. 7:00–12:00 F01B1/316, Po 11. 10. 7:00–12:00 F01B1/316, Út 19. 10. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 26. 10. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 2. 11. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 9. 11. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 16. 11. 11:30–14:00 KOM 348A, Po 22. 11. 7:00–12:00 F01B1/316, Út 30. 11. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 7. 12. 11:30–14:00 KOM 348A, Út 14. 12. 11:30–14:00 KOM 348A
BPPV011c/Sk_2: Út 14. 9. 8:30–11:00 KOM 348A, Po 20. 9. 7:00–12:00 F01B1/528, Po 27. 9. 7:00–12:00 F01B1/528, Po 4. 10. 7:00–12:00 F01B1/528, Po 11. 10. 7:00–12:00 F01B1/528, Út 19. 10. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 26. 10. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 2. 11. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 9. 11. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 16. 11. 8:30–11:00 KOM 348A, Po 22. 11. 7:00–12:00 F01B1/528, Út 30. 11. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 7. 12. 8:30–11:00 KOM 348A, Út 14. 12. 8:30–11:00 KOM 348A
Předpoklady
Předmět je vyučován v prvním semestru, proto se nepředpokládají žádné odborné vědomosti a znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický předmět s převahou praktických činností. Cvičení probíhá v odborných učebnách. Cílem je získat vědomosti a dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností v souvislosti s holistickým přístupem k ženě, akceptování práv a dodržování všech pravidel ochrany a bezpečnosti při práci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - aplikovat získané vědomosti a dovednosti nejprve v laboratorních podmínkách, následně v podmínkách klinické praxe; - dodržovat při práci zásady BOZP a PO; - respektovat a dodržovat standardy ošetřovatelské praxe pro jednotlivé diagnosticko-terapeutické postupy;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- poskytnout základní ošetřovatelskou péči o klienta v domácím i ústavním prostředí
- provádět činnosti podle platných hygienicko-epidemiologických zásad
- zajistit péči o klienta při diagnostických činnostech
- aplikovat všechny formy léků
- pečovat o klienta v perioperačním období.
Osnova
 • - Péče o prostředí klientky ve zdraví i nemoci;
 • - Základní ošetřovatelská péče o klientku - diagnostiko-terapeutické činnosti sestry;
 • - Kontrola a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulace s nimi, jejich desinfekce a sterilizace; Postup při doplňování zásob;
 • - Odběr, transport a uchování biologického materiálu k vyšetření;
 • - Pravidla a postupy podávání krevních transfuzí a dalších krevních přípravků;
 • - Monitoring a záznam fyziologických funkcí;
 • - Péče o ženu při aplikaci všech forem léku;
 • - Péče o ženu v perioperačním období, se stomií, inkontinencí;
 • - Péče o ženu při punkci a endoskopii;
Literatura
  povinná literatura
 • JIRKOVSKÝ,Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence; http:/www.novapdf.com
  doporučená literatura
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
Audiovizuální prezentace, demonstrace, diskuze, práce ve skupině – laboratorní nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Ukončení: Zkouška Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, aktivita. Během výuky student píše asi 8 testů, za úspěšné splnění se považuje nejméně 50% úspěšnost. Konce období student skládá praktickou zkoušku, jejíž úspěšné splnění je předpokladem k umožnění ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BPPV011c