BPSC051c Sociologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznámí studující se základními problémy sociologie s důrazem na sociologii zdraví a nemoci
Výstupy z učení
Absolventi kurzu dokáží reflektovat sociální přesahy vlastní profese, sociální normativitu současné medicínu a sociální odlišnosti různých skupin pacientů.
Osnova
 • K čemu je zdravotníkům sociologie
 • Základy demografie
 • Sociální kapitály, sociologie vědění
 • Sociální konstrukce reality
 • Sociologie byrokracie a organizace
 • Sociologie rodiny
 • Sociologie medicíny
 • Trh práce
 • Témata dle výběru studujících
Literatura
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva. Translated by Jiří Ogrocký. Druhé vydání. Brno: Barrister & Principal, 2017. 192 stran. ISBN 9788073640620. info
 • JANDOUREK, Jan. Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 190 s. ISBN 9788026207238. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuze
Metody hodnocení
průběžné úkoly, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.