BSKM021p Mikrobiologie a imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 11. 3. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 18. 3. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 25. 3. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 1. 4. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 8. 4. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 15. 4. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 22. 4. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–10:30 KOM 200, Čt 29. 4. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–9:40 KOM 200, Čt 6. 5. 8:00–9:40 KOM 200, 8:00–9:40 KOM 200, Čt 13. 5. 8:00–9:40 KOM 200, Čt 20. 5. 8:00–9:40 KOM 200, Čt 27. 5. 8:00–9:40 KOM 200, Čt 3. 6. 8:00–9:40 KOM 200, Čt 10. 6. 8:00–9:40 KOM 200
Předpoklady
Základní znalosti z biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Od studentů se očekává základní porozumění hlavním tématům lékařské mikrobiologie a imunologie, zejména praktické znalosti a dovednosti týkající se odběru vzorků a další dovednosti spojené s prací sestry.
Výstupy z učení
Předměty BSKM021c a BSKM021p úzce souvisejí. Předmět "c" představuje praktické demontrace k přednáškové části "p". Cíle jsou proto uvedeny za oba předměty dohromady. Na konci tohoto kursu student
* vyjmenuje nejdůležitější o medicínsky významné mikroby, diagnostické metody, dekontaminační metody a antimikrobiální látky, vysvětlí používání antimikrobiálních látek, vyjmenuje hlavní součásti imunitního systému a vysvětlí jejich funkci
* vysvětlí rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vyjmenuje nejčastější patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vysvětlí základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* interpretuje na základní úrovni jednoduché výsledky mikrobiologických testů pro infekce různých orgánů/orgánových soustav (1)
(1) Orgány a orgánové soustavy se pro účely tohoto přehledu rozumí zejména:
* jednotlivé části horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* jednotlivé části gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivé části vylučovacího systému
* jednotlivé části pohlavního systému
* jednotlivé části centrálního a periferního nervového systému
* krevní řečiště, kosti, svaly a rozličné tkáně
* kůže, oči, zevní ucho


Student dále vysvětlí problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu - toto téma je akcentováno u studentek studijního oboru porodní asistentka
* u hospitalizovaných, zejména imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Desinfekce a sterilizace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Základy imunologie
 • Téma 6 Respirační infekce
 • Téma 7 Infekce trávicího traktu
 • Téma 8 Močové infekce
 • Téma 9 Pohlavně přenosné nemoci a nemoci kůže
 • Téma 10 Nozokomiální nákazy
 • Téma 11 Infekce krevního řečiště. Vybrané infekce postihující celý organismus (systémové infekce). Infekce nervového systému
 • Téma 12 Hnisavé a anaerobní infekce
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie
Literatura
  povinná literatura
 • Studentům je k dispozici elektronická učebnice + elektronické studijní materiály v Informačním systému Masarykovy univerzity - Students have electronic textbook and electronic materials in the Information system of Masaryk University
Výukové metody
Přednáška
Samostudium s využitím učebnice (v elektronické formě) a prezentací z přednášek
Metody hodnocení
ýuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 26 dvojotázek – celkem je tedy 52 otázek).
Informace učitele
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu.
Telefonní a e-mailový kontakt:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Martina Ondříková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Korecká, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BSKM021p