BSKM021p Mikrobiologie a imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSKM021p/PAP: Po 18. 2. až Ne 28. 4. Čt 8:00–10:30 N01082/015
BSKM021p/VSP: Čt 8:00–9:40 N01082/015
Předpoklady
ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Základní znalosti z biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty BSKM021c a BSKM021p úzce souvisejí. Předmět "c" představuje praktické demontrace k přednáškové části "p". Na konci tohoto kursu bude student schopen
* mít základní přehled o medicínsky významných mikrobech, diagnostických metodách, dekontaminačních metodách, používání antimikrobiálních látek, a také základní znalosti imunitního systému, jeho složení a jeho funkci
* rozumět rozdílu mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* znát nejčastější patogeny v určitých lokalizacích
* znát základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů
* rozumět základní interpretaci nálezů z takovéhoto vyšetření

Jmenovitě by toto měli studenti znát pro
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Také by měli znát specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Desinfekce a sterilizace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Základy imunologie
 • Téma 6 Respirační infekce
 • Téma 7 Infekce trávicího traktu
 • Téma 8 Močové infekce
 • Téma 9 Pohlavně přenosné nemoci a nemoci kůže
 • Téma 10 Nozokomiální nákazy
 • Téma 11 Infekce krevního řečiště. Vybrané infekce postihující celý organismus (systémové infekce). Infekce nervového systému
 • Téma 12 Hnisavé a anaerobní infekce
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie
Literatura
 • Studentům je k dispozici elektronická učebnice + powerpointové prezentace ve Studijních materiálech. - Students have electronic textbook and powerpoint slideshows in study materials
Výukové metody
Přednáška
Samostudium s využitím učebnice (v elektronické formě) a prezentací z přednášek
Metody hodnocení
ýuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 25 dvojotázek – celkem je tedy 50 otázek).
Informace učitele
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu. E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Mališová: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz

Poznámka: Přednáší dr. Zahradníček, který ale nezkouší. Zkouší t. č. dr. Dvořáková Heroldová a dr. Černohorská. Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.