BSMA051c Management v ošetřovatelství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–16:40 A11/327
Předpoklady
Student bude schopen definovat základní znalosti z oblasti manegementu v ošetřovatelství. Student získá informace o specifických požadavcích na řízení ošetřovatelské péče, především v oblasti řízení rizik, řízení lidských zdrojů a dalších informací týkajících se ekonomiky ve zdravotnictví atd. Teoretické znalosti získané v předmětu Management v ošetřovatelství bude schopen aplikovat prakticky při poskytování ošetřovatelské péče.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
 student definuje principy managementu v ošetřovatelství  student definuje základní požadavky na management a jeho zdroje  student definuje principy ekonomiky ve zdravotnictví  student se orientuje v problematice organizačního zajištění a řízení lidských zdrojů •  student demonstruje vědomosti z oblasti etického pohledu na organizaci jako celek. •  student definuje základní pravidla sledování kvality ve zdravotnictví •  student klasifikuje rizikové faktory související s řízením rizik ve zdravotnictví •  student klasifikuje rizikové faktory léčby s konsekvencí na ošetřovatelskou péči;
Výstupy z učení
Student je po výuce předmětu schopen; aplikovat teoretická východiska managementu do řízení ošetřovatelské péče a ošetřovatelského personálu; orientovat se v teorii řízení kvality ošetřovatelské péče; má informace k vypracování standardů ošetřovatelské péče; orientuje se v metodách auditní práce
Osnova
 • Management v ošetřovatelství • Řízení rizik • Řízení kvality péče • Řízení pracovního výkonu • Systémy hodnocení kvality péče • Standardní ošetřovatelské postupy • Řízení zdravotnického systému • Ekonomické aspekty péče o zdraví • Vztahy v organizaci a mimo ni • Člověk v pracovním prostředí
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠKRLA, P. Především neublížit. Brno: NCO NZO, 2005. 161 s. ISBN 80-7013-419-4.
 • PLEVOVÁ, I; a kol. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing,a.s., 2012. 304s. ISBN 978-80-247-3871-0
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing,a.s., 2007. 789s. ISBN 80-247-0469-2.
 • HOLČÍK, J.; KAŇOVÁ, P.; PRUDIL, L. systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO, 2005. 185 s. ISBN 80-7013-417-8.
 • VEBER, J; a kol. Management, základy, moderní mamangerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Cover design, 2009. 736s. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • GROHAR-MURRAY, M., E.; DiCROCE, H., R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 320 s. ISBN 80-247-0267-3.
 • ŠKRLA, P.; ŠKRLOVÁ, M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent Orion, s.r.o., 2003. 477 s. ISBN 80-7172-841-1.
 • SVOBODNÍK, P. Management pro zdravotníky v kostce. Brno: NCO NZO, 2009. 125 s. ISBN 978-80-7013-498-6.
 • ZÍTKOVÁ, M.; POKORNÁ, A.; MIČUDOVÁ, E. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi, pro staniční a vrchní sestry. Praha: Grada Publishing,a.s., 2015. 156s. ISBN 978-80-247-5094-1.
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, praktický nácvik na teoretických modelech
Metody hodnocení
skupinový projekt, zpracování a prezentace případové studie,
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSMA051c