BSPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
Mgr. Adéla Látalová (přednášející)
Mgr. Sylvie Fedorová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:10 N02230
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - cvičen || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe
BZKP021p
BZKP021c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrie v ošetřovatelské práci
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a organizaci psychiatrie v ošetřovatelském procesu
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch
- navrhnout a realizovat vhodný ošetřovatelský postup pro duševně nemocného pacienta, včetně péče o neklidného pacienta
- popsat možné farmakologické i nefarmakologické postupy léčby psychiatrických onemocnění.
Osnova
 • 1. Úvod do psychiatrie, historie psychiatrie.
 • 2. Klasifikace duševních poruch. Vyšetřovací metody v psychiatrii.
 • 3. Obecná psychiatrie: Nejčastější psychiatrické příznaky, poruchy jednotlivých psychických funkcí.
 • 4. Poruchy nálady.
 • 5. Schizofrenie a příbuzné poruchy.
 • 6. Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem.
 • 7. Poruchy příjmu potravy.
 • 8. Poruchy osobnosti a chování u dospělých.
 • 9. Organické duševní poruchy.
 • 10. Závislosti a jejich problematika.
 • 11. Pedopsychiatrie.
 • 12. Terapie v psychiatrii: biologické léčebné metody, psychoterapie.
 • 13. Komunitní psychiatrická péče, terénní týmy.
 • 14. Právní otázky v psychiatrii.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Teoretické semináře.
Kazuistické semináře.
Nastudování povinné literatury.
Metody hodnocení
Účast na výuce.
- Je povolena jedna absence.
- V případě 2 a 3 absencí, včetně omluvených absencí ze zdravotních důvodů, bude studentovi uloženo vypracovat seminární práci v rozsahu 1000 - 1500 slov na téma semináře, na kterém student chyběl. Student bude muset vypracovat seminární práci za každou takovou absenci.
- V případě 4 a více absencí student nesplnil požadavky na ukončení předmětu.
- Po ukončení seminářů bude muset student splnit zkoušku. Zkouška probíhá formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.
- Při nesplnění výše uvedených požadavků na ukončení předmětu bude student muset zopakovat předmět v následujícím školním roce.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá v podzimním semestru každé pondělí od 11.00 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BSPY051p