BVAT011p Anatomie trávícího ústrojí - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 17:00–18:40 A21/112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Studenti získají znalosti anatomie trávicího ústrojí nad úroveň, poskytovanou předmětem Základy anatomie. 2. Bude propojena informace o morfologii trávicího ústrojí se základními informacemi o fyziologii a patologii jeho orgánů. 3. Studenti se seznámí se základními pojmy o stavbě a činnosti orgánů trávicího ústrojí, s nimiž budou následně pracovat v dalších teoretických i klinických předmětech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vysvětlit vztahy mezi strukturou (makroskopickou i mikroskopickou) a funkcí jednotlivých orgánů GIT.
- kombinovat poznatky fyziologické normy a nejběžnějších patologických stavů.
Osnova
 • Stavba (makroskopická a mikroskopická anatomie), funkce na nejčastější choroby trávicího ústrojí (se zaměřením na neinfekční), u chorob epidemiologie – především ve vztahu k výživě a životnímu stylu, etiologie, preventabilita. Dílčí témata (po 1 – 2 hodinách): dutina ústní, žvýkací a mimické svaly, čelisti a zuby (zubní kaz, parodontopatie). Hltan a jícen. Žaludek (vředová choroba, tumory žaludku). Tenké střevo. Tlusté střevo a konečník (nejčastější choroby ovlivňující resorpci a pasáž střevy, kolorektální karcinom). Játra (karcinom jater). Slinivka břišní (akutní zánět, karcinom slinivky). Mesenterium, omenta a další útvary peritoneální dutiny (vztah útvarů ve stěnách peritoneální dutiny a kýl).
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/anatomie_git.pdf
  doporučená literatura
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. První vydání. Praha: Galén, 2005. 163 stran. ISBN 8024609894. info
 • HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. Edited by Stanislav Laichman. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
 • Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Navazující předměty
Informace učitele
Od druhého semináře budou zadávány krátké testy (uzavřené otázky) z látky probrané v předchozím semináři. K jejich výsledkům bude přihlédnuto při kolokviu. Docházka na semináře je povinná, v případě neúčasti je vyžadována řádná omluva.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVAT011p