BVAT011p Anatomie trávícího ústrojí - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 17:00–18:40 A21/112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
1. Studenti získají znalosti anatomie trávicího ústrojí nad úroveň, poskytovanou předmětem Základy anatomie. 2. Bude propojena informace o morfologii trávicího ústrojí se základními informacemi o fyziologii a patologii jeho orgánů. 3. Studenti se seznámí se základními pojmy o stavbě a činnosti orgánů trávicího ústrojí, s nimiž budou následně pracovat v dalších teoretických i klinických předmětech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vysvětlit vztahy mezi strukturou (makroskopickou i mikroskopickou) a funkcí jednotlivých orgánů GIT.
- kombinovat poznatky fyziologické normy a nejběžnějších patologických stavů.
Osnova
 • Stavba (makroskopická a mikroskopická anatomie), funkce na nejčastější choroby trávicího ústrojí (se zaměřením na neinfekční), u chorob epidemiologie – především ve vztahu k výživě a životnímu stylu, etiologie, preventabilita. Dílčí témata (po 1 – 2 hodinách): dutina ústní, žvýkací a mimické svaly, čelisti a zuby (zubní kaz, parodontopatie). Hltan a jícen. Žaludek (vředová choroba, tumory žaludku). Tenké střevo. Tlusté střevo a konečník (nejčastější choroby ovlivňující resorpci a pasáž střevy, kolorektální karcinom). Játra (karcinom jater). Slinivka břišní (akutní zánět, karcinom slinivky). Mesenterium, omenta a další útvary peritoneální dutiny (vztah útvarů ve stěnách peritoneální dutiny a kýl).
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/anatomie_git.pdf
  doporučená literatura
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. První vydání. Praha: Galén, 2005. 163 stran. ISBN 8024609894. info
 • HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. Edited by Stanislav Laichman. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
 • Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Navazující předměty
Informace učitele
Od druhého semináře budou zadávány krátké testy (uzavřené otázky) z látky probrané v předchozím semináři. K jejich výsledkům bude přihlédnuto při kolokviu. Docházka na semináře je povinná, v případě neúčasti je vyžadována řádná omluva.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVAT011p