BVVP0321p Nutrition in health promotion and public health I - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 0 credit(s). Recommended Type of Completion: -. Other types of completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (lecturer)
Mgr. Veronika Suchodolová (lecturer)
MVDr. Halina Matějová (seminar tutor)
Ing. Veronika Išová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MVDr. Halina Matějová
Supplier department: Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Lectures: The subject is focused on issue of public nutrition and nutrition of population groups of healthy individuals. It is aimed on the relation of nutrition and health, nutrition in etiology and prevention of non-infectious diseases with common occurrence. It also covers nutritional epidemiology.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to promote healthy food choices amongst individuals, groups and communities and increasing awarness of the link between nutrition and health (local autority, school, risk groups),to use epidemiological studies to examine the relationship between nutrition and health and show familiarity with the demographic, social and economic aspects of life, how these may affect health ,to plan health promotion programmes and to play an active role in health education.
Syllabus
 • Cultural, social, psychological and economical factors infuencing dietary habits. Nutritional epidemiology - epidemiological methods. Methods of dietary assessment at individual level and at population level. Methods of assessment of nutritional status. 24-h recall, WHO score, FFQ,nutritional record, global food supply and availability,nutrition IT software. Evaluation of nutritional status - anthropometric, biochemical methods. Nutrition policy at world, European and national level. Organization, aims, instruments, incl. observing and evaluation of dietary consumption and definition of dietary guidelines. Dietary guidelines for the population and recommended allowances. Trends of food consumption. Dietary behaviour, taste and food preferences. Nutrition of healthy individuals from various age groups. Nutrition of infants. Nutrition of children. Nutrition of adolescents - physiological changes and related nutrition requirements. Specific risks for various age groups. Nutrition of pregnant women. Nutrition in elderly. Nutrition of sportmen, physical activity in primary prevention. Alcohol in nutrition - problems, difference between acceptable and overuse. Nutritional risks of alcoholism. Nutritional questions of Romany population, drug-users and homeless. Possibilities of intervention. Nutrition in emergency (wars, natural catastrophes, famine etc.) Alternative ways in nutrition.
Literature
  recommended literature
 • Krause's food & the nutrition care process. Edited by L. Kathleen Mahan - Janice L. Raymond. 14th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xvii, 1134. ISBN 9780323340755. info
 • LEE, Robert D. and David C. NIEMAN. Nutritional assessment. Sixth edition. New York, N.Y.: McGraw-Hill Education, 2013. xii, 500. ISBN 9780078021336. info
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
  not specified
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Dagmar HORÁKOVÁ and Kateřina AZEEM. Základy epidemiologické metodologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 60 stran. ISBN 9788024441016. info
 • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
 • KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. ISBN 802470840X. info
 • KUDLOVÁ, Eva and Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Výživa těhotných a kojících žen. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 119 s. ISBN 8020410236. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana and Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
 • Společné stravování. Edited by Stanislav Gajdůšek - Jana Dostálová - Pavel Otoupal. 1. vyd. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 113 s. ISBN 8071573957. info
 • OSHAUG, Arne. Plánování a management práce v komunitní výživě : manuál pro pracovníky v komunitní výživě : Targets for health for all (Orig.). Translated by Zuzana Brázdová - Dagmar Schneiderová. [1. vyd.]. [S.l.]: [s.n.], 1992. 85 s. info
Teaching methods
Lectures are used for the teaching.
Assessment methods
test, project, critical reading, credit
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2021/BVVP0321p