MFFV071 Fyzioterapie ve vnitřním lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Katzerová (přednášející)
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit a rozšířit poznatky nad rámec znalostí z bakalářského studia o zátěžovém vyšetření a pohybové léčbě ve vnitřním lékařství, zabývá se zejména pohybovou léčbou pacientů po akutním infarktu myokardu, u chronického srdečního selhání, u pacientů po transplantaci srdce v první fázi kardiovaskulární rehabilitaci u lůžka nemocného a v druhé fázi kardiovaskulárních rehabilitace kardiovaskulárních pacientů. Posluchači navazujícího magisterského studia budou seznámeni s pohybovou léčbou u endokrinologických onemocněních – diabetes mellitus, obezita, u pacientů s metabolickým syndromem. Nad rámec bakalářského studia posluchači prohloubí znalosti v respirační fyzioterapii v akutních stavech a u plicních onemocněních, ve fyzioterapii u onemocnění ledvin a chronického renálního selhání.
Osnova
  • Fyzioterapie u akutního infarktu myokardu.
  • Fyzioterapie u chronického srdečního selhání.
  • Fyzioterapie u pacientů po transplantaci srdce v první fázi kardiovaskulární rehabilitaci u lůžka nemocného.
  • Fyzioterapie v druhé fázi kardiovaskulárních rehabilitace.
  • Pohybová léčba u endokrinologických onemocněních – diabetes mellitus.
  • Pohybová léčba u pacientů s obezitou.
  • Pohybová léčba u pacientů s metabolickým syndromem.
  • Respirační fyzioterapii v akutních stavech u plicních onemocněních.
  • Fyzioterapii u onemocnění ledvin a chronického renálního selhání.
Literatura
  • CHALOUPKA, V., SIEGELOVÁ, J., ŠPINAROVÁ, L. aj. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Cor Vasa, 2006, roč. 48, č. 7-8, s. 127-145, ISSN 0010-8650.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška z předepsané látky
Informace učitele
Účast na přednáškách je 100%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.