MFMR0842c Metodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Dobšák (cvičící), prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 12. 3. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 26. 3. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 9. 4. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 23. 4. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 7. 5. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 21. 5. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31, Pá 4. 6. 8:00–9:50 tělocvična Poříčí 31
Předpoklady
MFMR0741c Metodologie I - cv. && MFMR0741p Metodologie I - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami rozvoje jednotlivých pohybových schopností nad rámec znalostí bakalářského studia. Podává přehled o praktických možnostech rozvoje pohybových schopností s důrazem na správnou volbu vhodné metodiky a její aplikaci na konkrétní problematiku. Získané poznatky budou posluchači navazujícího magisterského studia uplatňovat v kineziologii v klinických oborech, v traumatologii, chirurgii a u pacientů s vrozenými motorickým vývojovými poruchami. Předmět mohou uplatnit posluchači fyzioterapie u zdravotně znevýhodněných sportovců.
Osnova
  • Metodologie rozvoje pohybové flexibility ve fyziologických a patofyziologických stavech.
  • Metodologie rozvoje pohybové koordinace a rovnováhy ve fyziologických a patofyziologických stavech.
Literatura
  • MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc, 2007, dotisk 1. vyd., 175 s. ISBN 80-244-0981-X 2.
  • DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009, 3. vyd., 336 s. ISBN 978-80-7376-130-1 3.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFMR0842c