MIDS0141 Diplomový seminář I

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
14. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. 10:30–13:00 F01B1/309, Po 3. 10. 10:30–13:00 F01B1/309, Po 10. 10. 10:30–13:00 F01B1/309, Čt 27. 10. 10:30–13:00 F01B1/309
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - rozlišit rozdíl mezi anotací a abstraktem;
- definovat klíčová slova dle zadání;
- vytvořit rešeršní dotaz;
- použít vybrané databáze k vyhledávání full textu;
- citovat dle zvoleného citačního stylu;
- psát odborný text.
Osnova
  • Struktura diplomové práce, harmonogram a formální zpracování.
  • Téma práce a definice klíčových slov.
  • Rešeršní dotaz – zástupné a pomocné znaky, Booleovské operátory.
  • Evaluace informací na internetu, databáze, vyhledávání full textu.
  • Etické aspekty diplomové práce, citační etika.
  • Tvorba anotace, abstraktu.
Literatura
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po splnění 80% povinné docházky a zadaných úkolů (rešerše).
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MIDS0141