MIKHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.3/0/0. 5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí. Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy. Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech. Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Výstupy z učení
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
- vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy. Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
- interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova
 • Epidemiologická statistika; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie). Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách intenzivní péče o pacienta. Aktivní a pasivní imunizace. Prevence infekčních chorob. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI. Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz v intenzivní péči o pacienta. Zásady prevence nemocničních nákaz. Program surveillance, prevence, vědecká prognóza. Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště. Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů. Interpretace výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
  neurčeno
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 9788024620251. info
 • KOŠINOVÁ, Lucie, Jiří ŽUREK, Michaela RICHTROVÁ, Peter KOŠUT, Ludmila KOUDELKOVÁ a Michal FEDORA. Epidemiologie septických stavů a MODS u dětí v intenzivní péči. Pediatria, Bratislava: SAMEDI, 2008, roč. 3, S4, s. 11S-12S. ISSN 1336-863X. info
 • VOTAVA, Miroslav a Vlastimil JINDRÁK. Epidemiologie a etiologie komunitní pneumonie; Epidemiologie a etiologie nozokomiální pneumonie; Epidemiologie a etiologie aspirační pneumonie. In Záněty plic v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 4-12, 9 s. ISBN 80-7262-278-1. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
 • JANOUT, Vladimír. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 145 s. ISBN 8071693537. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKHY011