MIKOC0433c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magda Slouková (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Mgr. Jiřina Večeřová (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 30. 4. 9:50–11:30 N03009/209
Předpoklady
MIKOC0332c IOP v chir. oborech II - cv. && MIKOP0343 Ošetřovatelská praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován v teoreticko-praktický celek a navazuje na Intenzivní ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech III přednášky. Cílem předmětu je, aby student získla vědomosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče v neurochirurgie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat režimová opatření a polohování pacientů v neurointenzivní péči;
- definovat monitorovací metody používané v neurointenzivní péči. Dále bude student schopen:
- popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče o pacienty: po cévní mozkové příhodě, po kraniocerebrálním poranění, s tumorem mozku s nemocněním páteře a míchy. Vysvětlit základní součásti rehabilitace a bazální stimulace v neurointenzivní péči.
- popsat resuscitaci a umělou plícní ventilace v neurointenzivní péči.
Osnova
 • Režimová opatření a polohování pacientů v neurointenzivní péči. Monitoring v neurointenzivní péči (GCS, EKG, puls, TK, teplota, PtbO2, CBF, ICP, CPP, TCD), provedení, sledování, hodnocení Specifika oš. péče o pacienty po cévní mozkové příhodě Specifika oš. péče o pacienty po kraniocerebrálním poranění. Specifika oš. péče o pacienty s tumorem mozku. Specifika oš. péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy. Rehabilitace a bazální stimulace v neurointenzivní péči. Resuscitace a umělá plícní ventilace v neurointenzivní péči. Péče o operační ránu a ostatní invazivní vstupy u pacienta. Medikace, výživa a bilance tekutiv v neurointenzivní péči.
Literatura
  doporučená literatura
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 168 s. ISBN 9788024713144. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 581. ISBN 8072623192. info
 • SAMEŠ, Martin. Neurochirurgie : učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2005. 127 s. ISBN 8073450720. info
  neurčeno
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vydání 1. Praha: Triton, 2010. Strana vii. ISBN 9788073873899. info
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
 • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 399 s. ISBN 8024608944. info
 • KALINA, Miroslav. Akutní neurologie : intenzívní péče v neurologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 194 s. ISBN 8072541005. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKOC0433c