MIKUR041c Urgentní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Flajšingrová (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Malý (cvičící)
MUDr. Jan Stašek (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
MUDr. Kateřina Vaníčková (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Garance
PhDr. Olga Suková
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKUR041c/01: Út 2. 6. 12:00–14:30 428-stara KAM2, Čt 4. 6. 13:30–16:00 428-stara KAM2
MIKUR041c/02: Po 1. 6. 11:50–14:20 428-stara KAM2, St 3. 6. 13:40–16:10 N03013/213
Předpoklady
MIKIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv. && MIKOC0332c IOP v chir. oborech II - cv. && MIKOP0343 Ošetřovatelská praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje u pacientů s ohrožením vitálních funkcí vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na oddělení urgentního příjmu. Předmět umožní získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů. Všeobecná sestra se seznámí s principy a zákonnými normami uplatňovaných při řízení a organizaci IZS při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví a s principy hromadného příjmu postižených ve zdravotnických zařízeních.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- poskytnout a zajistit vysoce specifickou ošetřovatelskou péči o pacienta s ohrožením vitálních funkcí vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na oddělení urgentního příjmu.
- popsat, vysvětlit a poskytnout péči v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů.
- popsat, vysvětlit, odůvodnit principy a uplatnit zákonné normy při řízení a organizaci IZS při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví a s principy hromadného příjmu postižených ve zdravotnických zařízeních.
Osnova
  • KPR (BLS, ALS) Oš. péče o pacienta z pohledu urgentní medicíny s: - poruchou srdečního rytmu, elektroimpulsoterapie, AKS - Plicní embolii, hypertenzní krizí, srdečním selháváním - Šokovými stavy - Dušností,Astma, CHOPN - Poruchou vědomí - Křečovými stavy - Infekcí CNS - CMP - Sepsí - Traumaty, polytraumaty - Popáleninovými traumaty, úrazy elektrickým proudem - Hypotermii, hypertermii, úžehem, úpalem, tonutím - Akutními stavy v gynekologii - Akutními stavy v endokrinologii - Poruchou vnitřního prostředí - Náhlými příhodami břišními - Akutními stavy v pediatrii - Intoxikací Intoxikace: obecné aspekty, postupy Intoxikace: specifické otravy
Literatura
  • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
  • ERTLOVÁ, Františka a Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791. info
  • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
  • Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Edited by Jiří Štětina. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
  • Akutní stavy v první linii. Edited by Jarmila Drábková. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
Výukové metody
praktická cvičení, řešení modelových situací
Metody hodnocení
100% účast na cvičeních, zápočet, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKUR041c