MIOA011c Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Fišerová (cvičící)
Mgr. Zdenka Chodúrová (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6. 10. 16:20–18:50 N03903, Út 13. 10. 16:20–18:50 N03903, Út 20. 10. 16:20–18:50 N03903, Út 27. 10. 16:20–18:50 N03903, Út 3. 11. 16:20–18:50 N03903, Út 10. 11. 16:20–18:50 N03903, Út 24. 11. 16:20–18:50 N03903, Út 1. 12. 16:20–18:50 N03903, Út 8. 12. 16:20–18:50 N03903
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnutí poznatků pro přípravu všeobecné sestry k vysoce specializované oš. péči a vedení ke komplexnímu a všestrannému pohledu na péči o pacienta na operačním sále či jiném pracovišti v souvislosti s anesteziologickými výkony;
Ke splnění cíle bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci na jedné straně, na druhé straně příprava k samostatné vysoce specializované činnosti se zaměřením na schopnosti určovat priority a vyhodnocovat kritické situace;
Účelem je získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností na úseku anesteziologie.
Výstupy z učení
Student:
- orientuje se v problematice anesteziologie;
- orientuje se v odlišnostech anestézie v jednotlivých operačních oborech
- zvládnout základní problematiku anesteziologie,
- vysvětlit odlišnosti anestézie v jednotlivých operačních oborech
Osnova
 • 1. Náplň činnosti sestry specialistky v anesteziologii – koncepce oboru,organizace činností,základní pojmy, historie, literatura ;
 • 2. Základy farmakologie v anesteziologii - rozdělení, účinky, příprava, uchovávání léčiv;
 • 3. Celková a místní anestezie – rozdělení, příprava, techniky, pomůcky, komplikace (včetně KPR);
 • 4. Předoperační příprava pacienta (před plánovanými i neodkladnými výkony) – farmakologická, základní, speciální, psychologická;
 • 5. Vybavení a příprava anesteziologického pracoviště,hygienický a protiepidemický režim na tomto pracovišti;
 • 6. Zajištění dýchacích cest při a po anestezii (včetně tracheotomie);
 • 7. Péče o pacienta na operačním sále – zhodnocení stavu pacienta,ošetřovatelská diagnostika, monitoring, asistence lékaři při podávání anestezie, vedení dokumentace;
 • 8. Péče o pacienta při anestezii v traumatologii a ortopedii ;
 • 9. Péče o pacienta při anestezii v gynekologii a porodnictví;
 • 10. Péče o pacienta při anestezii v břišní chirurgii a u neodkladných operačních výkonů;
 • 11. Péče o pacienta při anestezii v hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii;
 • 12. Péče o pacienta při anestezii v neurochirurgii ;
 • 13. Péče o pacienta při anestezii v různých věkových skupinách – děti, senioři;
 • 14. Péče o pacienta při anestezii v otorinolaryngologii, stomatochirurgii a ftalmochirurgii;
 • 15. Péče o pacienta při anestezii u ambulantních operačních výkonů (včetně vyšetřovacích metod v anestezii);
Literatura
  povinná literatura
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 139 s. ISBN 8070133783. info
 • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie: 1. část. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7013-505-1. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 163 s. ISBN 8070134305. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
  doporučená literatura
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie , resuscitace a intenzivní medicíny, NLK Praha, 2007, 2008, 2009-11-28
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 8024604795. info
 • Larsen, R. : Anästhesie und Intensivmedizin für Schwestern und Pfleger 4., vollkommen überarbeitete und erweiterte Aufgabe, Springer-Verlag 1994, ISBN 3-540-57464-6
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou;
Úspěšné absolvování testu je podmínkou k vykonání ústní zkoušky;
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.