MIRI0222s Resuscitační a intenzivní medicína II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Silvie Doubravská (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 13:00–15:30 F01B1/327, Po 15. 3. 13:00–15:30 N02144, Po 29. 3. 13:00–15:30 N02144, Po 12. 4. 13:00–15:30 N02144, Po 26. 4. 13:00–15:30 N02144
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIRI0121p Resusc. a intenzivní med. -p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-navrhnout metody a cíle nutriční podpory
-popsat cíle a komplikace podpory renální eliminace v intenzivní péči
-mít základní znalosti tekutinové terapie a hemoterapie u pacientů na intenzivní péči
-zajistit péči o potencionálního dárce orgánů
-být schopen stanovit cíle managementu pacientů s polytraumatem a akutními intoxikacemi
-být schopen interpretovat základní principy paliativní péče a rozhodování v intenzivní péči
-být součástí týmu poskytujícího neodkladnou rozšířenou resuscitaci
Osnova
 • Semináře:
 • 1.týden: nutriční intervence u pacientů v septickém stavu
 • 2.týden: nutriční intervence u pacientů se závažným postižením plicních funkcí
 • 3.týden: nutriční intervence u pacientů se závažným onemocněním gastrointestinálního traktu
 • 4.týden: hyperglykemické koma - kasuistiky
 • 5.týden: hemoragický šok - kasuistiky
 • 6.týden: septický šok - kasuistiky
 • 7.týden: bezvědomí nejasné etiologie - kasuistiky
 • 8.týden: multiorgánové selhání - kasuistiky
 • 9.týden: intoxikace - kasuistiky
 • 10.týden: návykové látky u pacientů v intenzivní péči - kasuistiky
 • 11.týden: problematika syndromu z odnětí - kasuistiky
 • 12.týden: umělá plicní ventilace, kasuistiky
 • 13.týden: odpojování od ventilátoru . kasuistiky
 • 14.týden: nerozšiřování zavedené léčby, bazální terapie, DNR
 • 15.týden: péče o kadavera - kasuistiky
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • Náhradní obsah: • Zákon č.285/2002 Sb. O darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých orgánů
 • Náhradní obsah: Vyhláška MZ ČR č. 437/2002 Sb.
 • Náhradní obsah: • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny. NLK Praha 2008, 2009, ..
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
100 % účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIRI0222s