MNCH0821s Chirurgie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNCH0721 Chirurgie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojení teoretických znalostí z chirurgie s nutriční terapii, aby je student byl schopen použit v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát prevenci, diagnostiku, léčebné a specializované nutriční postupy v chirurgii, bude schopen posoudit výživový stav klienta/pacienta a sestavit plán individuální nutriční péče pro klienty/pacienty a vyhodnotit účinnost individuálních nutričních postupů.
Osnova
  • 1.Obecné zásady perioperační výživy. 2.Výživa u pacientů po chirurgických výkonech na zažívacím traktu. 3.Akcelerovaná pooperační rehabilitace (Fast Track). 4.Zvláštnosti výživy u pacientů v perioperačním období po výkonech v oblasti hlavy a krku. 5.Perioperační výživa v traumatologii. 6.Perioperační výživa u chirurgických výkonů mimo GIT. 7.Baryatrie 8.Neodkladná první pomoc - kardiopulmonální resuscitace ( praktické nácviky)
Literatura
    doporučená literatura
  • URBÁNEK, Libor, Michal ŠENKYŘÍK a Ivo HANKE. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKV. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2018, roč. 97, S1, 10, s. 1-9. ISSN 1805-4579. info
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
    neurčeno
  • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
  • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7013-525-9. info
  • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
Výukové metody
praktická výuka doplněná seminárními pracemi s diskusí
Metody hodnocení
vypracování seminární práce, 100 % účast
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.