MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 učebna 37
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základům pedagogické komunikace a osvojit si základní komunikační dovednosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Osnova
  • Znaky a principy pedagogické komunikace. Verbální komunikace. Neverbální komunikace. Komunikační pravidla.
Literatura
  • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
  • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 stran. ISBN 8004218547. info
Výukové metody
teoretická příprava formou semináře s důrazem na diskusi problému a samostatným zpracováním seminární práce
Metody hodnocení
Zápočet, seminární práce v rozsahu 5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu a prezentace zvoleného seminárního úkolu s využitím osnovy vlastními slovy v době trvání 15 minut
Informace učitele
Požadavky na ukončení (2): 1.KOMUNIKAČNÍ VÝSTUP. Kriteria pro hodnocení výstupu: A.FORMÁLNÍ STRÁNKA PROJEVU: a)verbální složka komunikace: přiměřená hlasitost, přiměřené tempo, správné frázování, dynamika řeči, emocionalita řeči, adekvátní slovník, spisovná mluva. b)neverbální složka komunikace: pohledy, výraz obličeje, gesta, pohyby, fyzický postoj, dotyk, přiblížení vzdálení, úprava zevnějšku. B.OBSAHOVÁ STRÁNKA PROJEVU : soulad obsahu a formy, přiměřenost posluchačům. C.DALŠÍ ASPEKTY PROJEVU: motivace, atmosféra, zpětná vazba, udržení pozornosti, netradiční přístup, styl komunikace, pomůcky, tabule, dosažení cíle. 2.FORMULACE OTÁZEK (ÚKOLŮ) k vybranému učebnímu celku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MPKD071