MPOG071 Vývojová psychologie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje nezbytné poznatky z oblasti vývojové psychologie. Výchovná a vzdělávací činnost každého pedagoga se musí opírat o znalosti zákonů psychického vývoje i charakteristik duševní úrovně v jednotlivých vývojových stadiích, včetně formujících činitelů. Student by na konci kurzu měl být schopen popsat specifika jednotlivých vývojových stádií, měl by na základě znalostí psychického vývoje být schopen optimalizovat svůj přístup k žákům.
Výstupy z učení
Student bude na konci kurzu schopen:
- popsat specifika jednotlivých vývojových stádií,
- optimalizovat na základě znalostí psychického vývoje optimalizovat svůj přístup k žákům.
Osnova
 • 1. Činitelé vývoje a obecné zákony vývojových změn
 • 2. Vývoj psychiky v raném dětství
 • 3. Duševní rozvoj v předškolním období
 • 4. Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a prepubertě
 • 5. Charakteristika vnějších vlivů v období dětství a prepuberty
 • 6. Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky
 • 7. Dopad základních stylů výchovy a optimální aspekty pedagogické práce
 • 8. Charakteristika racionálně-kognitivních procesů dospívajících. 9. Proměny imaginativně-emotivních funkcí v dospívání Faktory prostředí.
 • 10. Duševní poruchy a nemoci dospívajících, kritéria normality
 • 11. Optimalizace vzdělávacího procesu a výchovného působení na dospívající
 • 12. Vývoj kognitivních procesů: vnímání a paměť
 • 13. Vývoj jazykových schopností
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : dětství a dospívání. Vydání druhé, rozšířen. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012. 531 stran. ISBN 9788024621531. info
  neurčeno
 • Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence. Belmont, CA: Cengage Learning.
 • LANGMEIER, Miloš, Dana KREJČÍŘOVÁ a Josef LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. 132 s. ISBN 8073190168. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
závěrečný písemný test se skládá obvykle z 20 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.