MPOS0822 Ošetřovatelství II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 25. 2. 14:00–17:50 N01008, Út 10. 3. 14:00–17:50 N01008, Út 24. 3. 14:00–17:50 N01008, Út 7. 4. 14:00–17:50 N01008, Út 21. 4. 14:00–17:50 N01008, Út 5. 5. 14:00–17:50 N01008, Út 19. 5. 14:00–17:50 N01008, Út 26. 5. 14:00–17:50 N01008
Předpoklady
MPOS0721 Ošetřovatelství I
Studenti jsou schopni porozumět a vysvětlit jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu u konkrétních onemocnění. Jsou schopni porozumět ošetřovatelské péči u klientů s chorobami krevního oběhu, plic a průdušek, močových cest a ledvin, s poruchami látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí, trávícího systému, péči o pacienta před a po operaci, definovat specifika péče o klienta s onkologickým onemocněním, s poruchami smyslového vnímání a klienta na geriatrii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou schopni porozumět a vysvětlit jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu u konkrétních onemocnění. Jsou schopni porozumět ošetřovatelské péči u klientů s chorobami krevního oběhu, plic a průdušek, močových cest a ledvin, s poruchami látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí, trávícího systému, péči o pacienta před a po operaci, definovat specifika péče o klienta s onkologickým onemocněním, s poruchami smyslového vnímání a klienta na geriatrii.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni:
- porozumět ošetřovatelské péči u klientů s chorobami krevního oběhu, plic a průdušek, močových cest a ledvin, s poruchami látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí, trávícího systému,
- porozumět péči o pacienta před a po operaci,
- definovat specifika péče o klienta s onkologickým onemocněním, s poruchami smyslového vnímání a klienta na geriatrii.
Osnova
 • Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou smyslového vnímání a komunikace. Ošetřovatelský proces u klienta s onkologickým onemocněním. Ošetřovatelský proces u klienta na oddělení geriatrie. Ošetřovatelský proces u umírajícího klienta. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním dýchacího systému. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním krevního oběhu a cév. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním zažívacího systému. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním vylučovacího systému. Ošetřovatelský proces u jedince s metabolickým onemocněním. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním štítné žlázy. Ošetřovatelský proces u jedince před a po operaci. Ošetřovatelský proces u jedince s onemocněním pohybového systému. Ošetřovatelský proces u jedince s poruchou vědomí. Ošetřovatelský proces u jedince s CMP.
Literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. In Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 546 s. 2007. ISBN 978-80-7262-496-6. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • TESAŘ, Vladimír a Pavel KLENER. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 130 s. ISBN 8024606712. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Michal PELLAR a Ivan REKTOR. Neurologie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 288 s. ISBN 80-7013-287-6. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • VOMELA, Jindřich. Chirurgie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 1.díl. ISBN 80-7013-262-0. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, J. HŮSKOVÁ, V. PETROVÁ a D. TOMÁNKOVÁ. Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství, gynekologii, urologii. Učební text pro 3.roč. SZŠ. Uherské Hradiště: Uherské Hradiště: Středisko služeb školám, 1998. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
aktivní účast na přednáškách, ústní ověřování znalostí po absolvování výuky - kolokvium
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MPOS0822