MPPD0922 Pediatrie II

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
MPPD0821 Pediatrie I || MNPD0821 Pediatrie I
MPPD0821 || MNPD0821
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti péče o nemocné dítě. Student je schopný ošetřovat dětské pacienty s vědomím zvláštností jednotlivých věkových období, chápe vliv chronického onemocnění na vývoj dítěte. Student zná specializovaná vyšetření dětského věku, nejčastěji se vyskytující vývojové anomálie a onemocnění. Student bude znát klinické projevy urgentních stavů v pediatrii. Student zná specifika komunikace s dětmi
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná organizaci péče o dítě
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění dětského věku
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
Osnova
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Onemocnění CNS
 • Obezitologie, metabolismus lipidů
 • Očkování, očkovací kalendář
 • Nejčastější infekční onemocnění dětského věku
 • Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu
 • Revmatologie
 • Akutní stavy v pediatrii
 • Sociální pediatrie
 • Onemocnění respiračního traktu
 • Vybrané kapitoly z alergologie
 • Test, zápočet
Literatura
 • MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Milena BURIANOVÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
 • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
 • NEČASOVÁ, Anna, Milan BAJER, Eva DOLENSKÁ, Jana DOLNÍKOVÁ, Jaroslava FENDRYCHOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Iva CHROMKOVÁ, Iva MALÁ, Jaroslav MATUŠKA, Libuše OSIČKOVÁ, Radomír ŠLAPAL, Jaroslava VRANÁ a Jiří VYHNÁLEK. Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996. 245 s. ISBN 80-7013-223-X. info
 • NEČASOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost. 1. vyd. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1994. 177 s. ISBN 8070131756. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
2017 Témata přednášek 18. 9. Nefrologie 25. 9. Onemocnění CNS 2.10. Obezitologie, metabolismus lipidů 9. 10. Očkování, očkovací kalendář 16. 10. Nejčastější infekční onemocnění dětského věku 23. 10. Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu 30.10. Revmatologie 6. 11. Akutní stavy v pediatrii 13. 11. Sociální pediatrie 20.11. Onemocnění respiračního traktu 1. část 27. 11. Onemocnění respiračního traktu 2. část, 4. 12. Test, zápočet 11. 12. konzultace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.