MPSP071c Speciální pedagogika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 učebna 52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení základních vědomostí z přednášky o problematice zdravotního postižení a konceptu inkluze v současném vzdělávacím systému České republiky. Kurz dále poskytne informace o poradenských službách a trendech v oblasti vzdělávání, podpory a péče o osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve všech věkových obdobích. Důraz bude kladen na propojení vědomostí z jednotlivých oborů speciální pedagogiky a osvojení znalostí nezbytných pro efektivní komunikaci s osobami se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen propojit získané vědomosti z jednotlivých oborů speciální pedagogiky a uplatnit znalosti nezbytné pro efektivní komunikaci s osobami se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
Osnova
 • Sylabus předmětu:
 • Sociální inkluze a exkluze, inkluzivní vzdělávání Socializace osob s vrozeným a získaným postižením, postoje společnosti k osobám s postižením Tělesné postižení – možnosti léčby, možnosti vzdělávání, DMO, osobní asistence, architektonické bariéry, případové studie Mentální postižení - vzdělávání, Downův syndrom, demence, zařízení sociálních služeb a jejich fungování, případové studie Poruchy autistického spektra - vzdělávání, filmy, knihy, případové studie Zrakové postižení - vzdělávání, praktické rady pro komunikaci a přístup, protetické pomůcky a jejich využití, případové studie Sluchové postižení - vzdělávání, možnosti komunikace, praktické rady pro komunikaci a přístup, protetické pomůcky a jejich využití, případové studie Specifické poruchy učení - reedukace, vzdělávání, didaktické pomůcky, jejich využívání Poruchy chování - intervence, vzdělávání, zařízení, případové studie Narušená komunikační schopnost – reedukace, intervence, podpora, případové studie Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika jednotlivých systémů, případové studie Systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, subjekty sociální politiky ve vztahu k osobám s postižením a znevýhodněním, poradenství pro osoby se zdravotním postižením Pracovní uplatnění, zaměstnávání.
Literatura
  neurčeno
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha:Portál, 2001.ISBN 80-7178-588-1.
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
Výukové metody
Aktivní účast na seminářích, seminární práce, diskuse, analýza videonahrávek, popř. vybraných publikací.
Metody hodnocení
Attendance: 75%. Rozsah práce studentů: Seminář - ukončení: zápočet Požadavky k získání zápočtu: aktivní účast na seminářích, diskusee v hodině na vybrané téma, odevzdání seminární práce.
Informace učitele
Další doporučené materiály v anglickém jazyce jsou k dospozici v interaktivní osnově předmětu Special Education 1, která je dostupná na adrese: https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=5845;predmet=726678;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2013%2FSZ1061a%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%3D5845%3Bpredmet%3D726678;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20osnov
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MPSP071c