STCP0622c Chirurgická propedeutika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, PhD. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hillová Mannová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kříž (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Mojmír Přívara (cvičící)
MUDr. Petr Roubal, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Roman Švehlák (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
STCP0521c Chirurgická propedeutika I - c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky chirurgie posluchačů zubního lékařství je v tomto semestru jejich seznámení s hlavními okruhy chirurgické terapie, tj. s hrudní, biliodigestivní, kolorektální, cévní, endokrinní a miniinvazivní chirurgií. Po absolvování stáží by studenti měli být celkový přehled a základní orientaci v uvedené problematice.
Osnova
 • 1. Chirurgie plic, mediastina a hrudní stěny
 • 2. Biliodigestivní chirurgie
 • 3. Kolorektální chirurgie
 • 4. Cévní chirurgie, endokrinní chirurgie
 • 5. Miniinvazivní chirurgie
Literatura
 • PAFKO, Pavel. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 385 s. ISBN 9788072624027. info
 • Essentials of surgery. Edited by James M. Becker - Arthur F. Stucchi. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2006. xx, 841. ISBN 0721681867. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • Basic surgery. Edited by Hiram C. Polk - Bernard Gardner - H. Harlan Stone. 5th ed. St. Louis: Quality Medical Publishing, 1995. xviii, 102. ISBN 0942219740. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:STCP0622c!
Metody hodnocení
Výuka probíhá v týdenním bloku vždy 3 vyučovací hodiny denně ve formě prezentací a seminářů na jednotlivá témata s případnými praktickými ukázkami u lůžka pacientů, vztahujícími se k danému tématu. K udělení zápočtu je vyžadována plná účast na stážích, blok je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2010/STCP0622c