STVL7X61 Vnitřní lékařství - blok 1

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Pavel Klíma (cvičící)
doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Vlasáková
Předpoklady
Předpokladem zahájení výuky předmětu vnitřní lékařství Blok 1 (Pneumologie) je úspěšné absolvování teoretických předmětů a dále úspěšné absolvování farmakologie, patologické fyziologie, propedeutiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Osnova
  • Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Literatura
  • HRAZDIROVÁ, Anna, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. s. 51-58. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4. info
  • DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6. info
  • SKŘIČKOVÁ, Jana. Anatomie dýchacího ústrojí (5-7). V. Kolek a kol. In Pneumologie pro magistry a bakaláře. LF Univerzita Palackého, 2005. s. 82. ISBN 80-244-1175X. info
  • SKŘIČKOVÁ, Jana. Nozokomiální a oportunní infekce (47-48) V. Kolek a kol. In Pneumologie pro magistry a bakaláře. Olomouc: LF Univerzita Palackého, 2005. 82 s. ISBN 80-244-1175X. info
  • SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie (163-192): V.Kolek a kol. In Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada Publishing a.s., 2005. s. 380. ISBN 80-247-1367-5. info
Výukové metody
Teoretická výuka probíhá formou seminářů (prezentací). Praktická výuka je zaměřena na seznámení s vyšetřovacími a léčebnými metodami v pneumologii a na praktickou ukázku jednotlivých plicních onemocnění na lůžkových odděleních (což předpokládá teoretické znalosti z patologické fyziologie, propedeutiky a farmakologie).
Metody hodnocení
Semestr je ukončen jednoduchým písemným testem znalostí v rozsahu probrané látky (multiple-choice test). Přepokladem získání zápočtu je 100% účast na výuce na klinice
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2010/STVL7X61