VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. Dále klinika zajišťuje: 3 + 3 hod. - ČJ a AJ přednášek z Klinické onkologie (V. ročník), přednášku 2 hod. VI. roč., 10 seminářů VI. roč., 1 hod. před z Kl. onkologie - magistři. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Pavel Klíma (cvičící)
MUDr. Pavel Matuška, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc. (cvičící)
MUDr. Marcela Tomíšková (cvičící)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Vlasáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL7X61c/01: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/02: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/03: Po 19. 2. až Pá 23. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/04: Po 28. 5. až Pá 1. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/05: Po 14. 5. až Pá 25. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/06: Po 30. 4. až Pá 4. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/07: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL7X61c/08: Po 2. 4. až Pá 6. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patolog. anatomie II - předn. && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II-před && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Literatura
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání. Praha, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5. info
 • SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Bronchogenní karcinom. In: Z.Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. Praha: Grada Publishing, 2002. 3 s. ISBN 80-7169-792-3. info
 • ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publisching, 2002. s. 55-59. ISBN 80-7169-792-3. info
 • BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7169-792-3. info
 • SALAJKA, František. Pneumologie - Bronchiální astma. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora, 2001. s. 129-131. info
 • MERTA, Zdeněk. Pneumologie - Choroby pohrudnice. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora, 2001. s. 141-144. info
 • SALAJKA, František. Pneumologie - Chronická obstrukční plicní nemoc. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora, 2001. s. 131-133. info
 • MERTA, Zdeněk. Pneumologie - Intersticiální plicní procesy. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora, 2001. s. 145-147. info
 • SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie - Nádory respiračního traktu. In Rukověť základů praktické interny. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 133-141. ISBN 80-210-2561-1. info
 • SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie - Záněty plic. In Rukověť základů praktické interny. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 118-125. ISBN 80-210-2561-1. info
 • SALAJKA, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1340-7. info
Informace učitele
Výuka začína v pondělí v 7.00 v pavilónu E (stará zástavba) Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Studenti se budou hlásit ve Všeobecné nebo bronchologické ambulanci (ne v Ambulanci funkčního vyšetřování plic) Kliniky nemocí plicních a TBC (přízemí). Před zahájením stáží doporučuje prostudovat kapitolu Pneumologie (s.118-147) ve skriptech Rukověť základů praktické interny, MU v Brně, 2001.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2007/VLVL7X61c