VLCP0622p Chirurgická propedeutika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
MUDr. Ernest Biroš (přednášející)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Buček (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Konečný (přednášející)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Zdeňka Naiderová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLCP0521c Chirurgická propedeutika I - c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je fornou přednášek uvést posluchače LF MU do problematiky chirurgie. Studenti jsou seznámeni s bazálními chirurgickými výkony, postupy a principy.
Osnova
 • Přednášky z chururgické propedeutiky II. díl navazující na přednášky ze zimního semestru
 • Obecná traumatologie, hromadné neštěstí, válečná chirurgie
 • Dušení, tracheostomie, pneumotorax
 • Rány
 • Poruchy vnitřního prostředí v chirurgii
 • Parenterální a enterální výživa
 • Popáleniny
 • Omrzliny, utonutí, oběšení, poranění el. proudem, poleptání, BCHL, jaderný výbuch
 • Poranění svalů, šlach, crush syndom, blast syndrom
 • Obvazy, imobilizace, transport raněných a nemocných
 • Fraktury
 • Luxace
 • Ligamentosní poranění kostí a kloubů
 • Chirurgické infekce, antibiotika a chemoterapeutika
 • Chirurgická onkologie
 • Posudková činnost v chirurgii, právní odpovědnost v chirurgii
Literatura
 • Hamilton Bailey`s demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Hamilton Bailey - Allan Clain. 17th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. xiv, 622 s. ISBN 0-7506-0613-4. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLCP0622p!
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka je zakončena ústní zkouškou.Praktická zkouška má 3 části: Nástroje, obvazy, anamnéza.
Informace učitele
Informace o přednáškách visí na nástěnkách příslušných chirurgických klinik
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VLCP0622p