VLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B11/334
Předpoklady
( VSBI0222p Biologie II-přednáška || VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška ) && ( VLFY0321c Fyziologie I - cv. || VSFY0321c Fyziologie I - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů ve vybraných oblastech fyziologie s částečným přesahem do patofyziologie a objasněním klinického využití základních fyziologických znalostí.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen:
- diskutovat aspekty fyziologických dějů na různých organizačních úrovních (např. buněčná smrt, cirkadiánní rytmus, nejvyšší funkce nervového systému);
- uvážit fyziologické aspekty některých patologií (např. arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, dědičné arytmie);
- popsat metody studia kardiovaskulární fyziologie na různých organizačních úrovních (např. analýza variability oběhových parametrů, záznam akčních napětí a iontových proudů u srdečních buněk, matematické modelování funkce srdečních buněk);
- posoudit roli reaktivních kyslíkových radikálů, funkce cytoskeletu a sigma receptorů ve fyziologických procesech;
Osnova
  • Glandula pinealis, cirkadiánní rytmus; Nejvyšší funkce nervové soustavy - psychologické a sociální aspekty; Pohyb buněk, funkce cytoskeletu; Fyziologie buněčného stárnutí a buněčné smrti; Metodiky experimentální kardiologie; Význam reaktivních forem kyslíku ve fyziologických procesech; Fyziologické aspekty majoritních patologií kardiovaskulárního systému: arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční; Sigma receptory: historie, funkce, klinický význam; Iontový podklad akčního napětí srdečních buněk: metodiky, fyziologie a vybrané patologie; Matematické modelování ve fyziologii; Hodnocení variability oběhových parametrů; Vyšetření kardiovaskulární soustavy, vyšetřovací metody v kardiologii
Literatura
    doporučená literatura
  • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek.
Metody hodnocení
Na každé přednášce jsou všichni účastnící se studenti povinni podepsat prezenční listinu. Podmínkou udělení zápočtu jsou max. 3 absence za semestr.
Informace učitele
Rozpis přednášek je dostupný v IS MUNI, na webových stránkách nebo na nástěnce Fyziologického ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.