VLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1.5/0. 22.5. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (20,00 %), Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (10,00 %), Neurochirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (15,00 %), Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (5,00 %), Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (15,00 %), Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (25,00 %), Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh
Čt 26. 9. až Čt 19. 12. Čt 17:00–19:30 A22/116 aula; a Čt 19. 9. 17:00–19:30 N02000
Předpoklady
( VLTZ0451 Teoret.zákl.klinické med.I- s. || VLTZ0451c Teoret.zákl.klinické med.I - c ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento nově zavedený předmět si klade za cíl průřezově procvičit vybrané podstatné problémy klinické medicíny z pozice anatoma, embryologa, fyziologa, patologického fyziologa, patologa, mikrobiologa, imunologa a konečně příslušného klinika. Tak se koncepčně přiblížíme výukové strategii USMLE, Step 1.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- interpretovat patofyziologii základních poruch příjmu potravy
- vysvětlit patofyziologii akutních a chronických komplikací diabetu mellitu
- vysvětlit základní koncepce patofyziologie vzniku aterosklerózy
-vysvětlit vznik komplikací aterosklerózy
-umět měřit krevní tlak
-aplikovat správné posouzení klinické významnosti naměřených hodnot krevních tlaku u dospělých pacientů i u dětí
-posoudit možnosti léčby vysokého krevního tlaku u konkrétního pacienta
Osnova
 • Poruchy výživy a příjmu potravy I (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 1 UPF (prof. Kaňková) - patofyziologie obezity, inz. rezistence, koncepce metabolického syndromu
 • Diabetes mellitus (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 2 UPF (prof. Kaňková) – regulace gluk. metabolismu, patofyziologie T1DM
 • týden 3 UPF (prof. Kaňková) – patofyziologie T2DM a akut. a chron. komplikací diabetu
 • týden 4 II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Olšovský) – péče o diabetika 1. a 2. typu, farmakoterapie s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení (“case reports”)
 • týden 5 II. int. kl FNUSA a LF MU /Oční klinika NeoVize (dr. Svojanovský/doc. Skorkovská) – diab. komplikace – case reports, obrázky, filmy - retina, dialýza, …- a léčba s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení
 • Ateroskleróza I (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 6 OKB FN USA nebo II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Kyselák) – dyslipidemie (zejm. proaterogenni) a jejich management (farmakoterapie s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení event. case reports, laboratoř
 • týden 7 II. chir. kl FNUSA a LF MU (dr. Novotný) – vaskulární důsledky MetSy - konečné stavy cévního poškozeni velkých I malých cév, jejich řešeni, case reports
 • Hypertenze (garant tématu: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.)
 • týden 8 FU LF MU (dr. Z. Nováková) - Dysregulace krevního tlaku u hypertenze, hypertenze v dětském věku, metodologie měření TK – desinterpretace hodnot
 • týden 9 II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Blaha) - Klinické a farmakologické aspekty hypertenze
 • týden 10 Neurochir. klinika FNB a LF MU (dr. Fadrus) - Cévní mozkové příhody
 • Poruchy výživy a příjmu potravy II (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 11 Psychiatrická klinika FNB a LF MU (dr. Theiner) – Poruchy příjmu potravy – i dobrovolné hladovění má své medicínské důsledky
 • Ateroskleróza II (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 12 IKK FNB a LF MU (dr. Boček): Intervenční kardiologie - současné možnosti diagnostiky a léčby
 • Závěrečný test (garant MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.)
 • týden 13 TEST řádný termín
 • týden 14 TEST opravný termín
Literatura
  povinná literatura
 • USMLE step 1 Qbook. Seventh edition. New York: Kaplan Publishing, 2015. vii, 446. ISBN 9781625232632. info
  doporučená literatura
 • LAZO, John S., Bruce R. PITT a Joseph C. GLORIOSO. Review for USMLE : United States medical licensing examination. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xi, 418. ISBN 9780781779210. info
Výukové metody
blok přednášek, praktická část
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLTZ0552