VSAJ0121 Angličtina 1 I

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Ing. Katarína Lexová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSAJ0121/21: Po 13:00–14:40 A11/211, M. Lahodová Vališová
VSAJ0121/22: St 15:00–16:40 A11/228, V. Dvořáčková
VSAJ0121/23: St 17:00–18:40 A15/308, V. Dvořáčková
VSAJ0121/24: Po 10:00–11:40 KOM 200, K. Lexová
VSAJ0121/25: Út 17. 9. 15:00–16:40 A11/211, Út 24. 9. 15:00–16:40 A11/211, Út 1. 10. 15:00–16:40 A11/211, Út 8. 10. 15:00–16:40 A11/211, Út 15. 10. 15:00–16:40 A11/211, Út 22. 10. 15:00–16:40 A11/211, Út 29. 10. 15:00–16:40 A11/211, Út 5. 11. 15:00–16:40 A11/211, Út 12. 11. 15:00–16:40 A11/211, Út 19. 11. 15:00–16:40 A11/211, Út 26. 11. 15:00–16:40 A11/211, Út 3. 12. 15:00–16:40 A11/211, Út 17. 12. 15:00–16:40 A11/211, M. Lahodová Vališová
VSAJ0121/26: Pá 20. 9. 14:00–15:40 A11/211, Pá 27. 9. 14:00–15:40 A11/114, Pá 4. 10. 14:00–15:40 A11/211, Pá 11. 10. 14:00–15:40 A11/211, Pá 18. 10. 14:00–15:40 A11/211, Pá 25. 10. 14:00–15:40 A11/211, Pá 1. 11. 14:00–15:40 A11/211, Pá 8. 11. 14:00–15:40 A11/211, Pá 15. 11. 14:00–15:40 A11/211, Pá 22. 11. 14:00–15:40 A11/211, Pá 29. 11. 14:00–15:40 A11/211, Pá 6. 12. 14:00–15:40 A11/211, Pá 20. 12. 14:00–15:40 A11/211, D. Zelený
Předpoklady
OBOR ( ZL )
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit vybrané pojmy týkající se tělních systémů; je schopen účastnit se odborné diskuze na témata týkající se zdravotnictví a dále ovládá základní principy a slovní zásobu pro komunikaci s pacientem.
Osnova
  • U1 Why Medicine I – medical studies and future career; U2 Why Medicine II – medical curriculum; U3 Clinical Communication I – patient-cented communication; U4 Clinical Communication II – history taking; U5 Trauma and Orthopaedics I – career and orthopaedic patient care; U6 Trauma and Orthopaedics II – skeletal disorders and assessed clinical communication; U7 Clinical pharmacology – medication use and vaccination; U8 MIDTERM TEST + REVISION; U9 Clinical pharmacology – substance abuse and dealing with sensitive issues; U10 Gastroenterology I – digestive system disorders; U11 Gastroenterology II – giving a diagnosis; U12 Cardiology I – cardiovascular disorders; Cardiology II – patient compliance adherence; U13 Dentistry – for students of dentistry, first year medics attending autopsy sessions; U14 REVISION
Literatura
  • MCCARTER, Sam. Medicine 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194023030. info
  • MCCARTER, Sam. Medicine 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194569583. info
  • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
  • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná, jsou povoleny maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny Studijním oddělením a omluvenka musí být vystavena v ISu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60%.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VSAJ0121