EN

LF:VSAJ0121 Angličtina 1 I -c - Informace o předmětu

VSAJ0121 Angličtina 1 I

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Tereza Kochová (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Stýblová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSAJ0121/21: Út 18:00–19:40 A11/228, Ž. Stýblová
VSAJ0121/22: Čt 12:00–13:40 A15/113, Ž. Stýblová
VSAJ0121/23: Čt 11:00–12:40 KOM 410, W. Lu
VSAJ0121/24: Út 16:00–17:40 A11/228, W. Lu
VSAJ0121/25: Po 17. 9. až Ne 23. 12. Po 18:00–19:40 KOM 409
VSAJ0121/26: Čt 20. 9. 16:00–17:40 A11/211, Čt 27. 9. 16:00–17:40 A11/211, Čt 4. 10. 16:00–17:40 A11/211, Čt 11. 10. 16:00–17:40 A11/211, Čt 18. 10. 16:00–17:40 A11/211, Čt 25. 10. 16:00–17:40 A11/211, Čt 1. 11. 16:00–17:40 A11/211, Čt 8. 11. 16:00–17:40 A11/211, Čt 15. 11. 16:00–17:40 A11/211, Čt 22. 11. 16:00–17:40 A11/211, Čt 29. 11. 16:00–17:40 A11/211, Čt 6. 12. 16:00–17:40 A11/211, Čt 20. 12. 16:00–17:40 A11/211
Předpoklady
OBOR ( ZL )
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém kosterní, svalový, kardiovaskulární, krevní, lymfatický, zažívací, dýchací a kožní), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, vést lékařskou dokumentaci; ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • 1. TÝDEN: Úvod do studia anglického jazyka, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní zdroje. In hospital.
 • 2.TÝDEN: The Human Body.
 • 3. TÝDEN: Muscular and Skeletal Systems - Anatomy.
 • 4. TÝDEN: Muscular and Skeletal Systems - Pathological Conditions.
 • 5.TÝDEN: Cardiovascular and Hematic/Lymphatic Systems - Anatomy.
 • 6.TÝDEN: Cardiovascular and Hematic/Lymphatic Systems - Pathological Conditions.
 • 7.TÝDEN: Gastrointestinal System - Anatomy.
 • 8.TÝDEN: MIDTERM TEST
 • 9.TÝDEN: Gastrointestinal System - Pathological Conditions.
 • 10.TÝDEN:Respiratory System - Anatomy and Pathological Conditions.
 • 11.TÝDEN: Integumentary System - Anatomy.
 • 12.TÝDEN: Integumentary System - Pathological Conditions.
 • 13.TÝDEN: OPAKOVÁNÍ
 • 14.TÝDEN: FINAL TEST.
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod, vztažné věty, tvorba otázek.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTER, Sam. Medicine. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194023030. info
 • MCCARTER, Sam. Medicine. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194569583. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná, tolerují se maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny Studijním oddělením a omluvenka musí být vystavena v ISu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60%.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/VSAJ0121