VSAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Michelle Elaine Burke (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Ing. Katarína Lexová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VSAJ0121 Angličtina 1 I -c
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERRJ. Znalost odborné slovní zásoby předmětu VSAJ0121 Angličtina 1 I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby, prezentační dovednosti a dovednosti písemného projevu pro efektivní komunikaci s pacientem, kolegy lékaři a ošetřujícím personálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se vybraných tělních systémů; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem; je schopen prezentovat a diskutovat na odborné téma.
Osnova
  • U1 Presentation and Letter of Referral, U2 Reproduction, Gynaecology and Obstetrics, U3 Oncology I – Cancer and Career in Oncology, U4 Oncology II – Breaking Bad News, U5 Doctor Burnout and Patient Safety, U6 Respiratory Medicine, U7 Cadaveric Dissections and Aspects of Death, U8 Midterm test and oral exam training, U9 Urology, U10 Neurology and Dealing with Elderly Patient, U11 Psychiatry and Personality Traits, U12 Dermatology, U13 Endocrinology, U14 Dentistry II
Literatura
  • MCCARTER, Sam. Medicine 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194023030. info
  • MCCARTER, Sam. Medicine 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194569583. info
  • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
  • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výuka je ukončena zkouškou, která se skládá ze 4 částí: i) prezentace v rámci výuky, ii) písemný test, iii) profesní korespondence, iv) ústní část. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 60% v každé ze čtyř dílčích částí. Účast na cvičeních je povinná, povoleny jsou maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny Studijním oddělením a omluvenka musí být vystavena v ISu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VSAJ0222