VSAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
0/2. 1 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Červený (cvičící)
PhDr. Anděla Kobylková (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Podrabská (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Červený
Předpoklady
VSAJ0121 Angličtina 1 I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Akademické dovednosti: Typy prezentace a jejich charakteristické rysy: krátké sdělení, poster, referát, koreferát, přednáška, diskuse.
 • 3. týden: UNIT 1: Locomotor Apparatus: Bone Markings, Connective Tissue Coverings, Spinal Disorders, Bone Scan.
 • 4. týden: UNIT 2: Cardiology: Conduction System of the Heart, Varicose Veins, Cardiac Scan, Doppler Ultrasound, Echocardiogram, Stress Test.
 • 5. týden: UNIT 3: Gastroenterology: Digestion, Metabolism, Ulcers, Hernias, Diverticulosis, Barium Enema, Barium Swallow, Gastroscopy, Liver Scan.
 • 6. týden: UNIT 4: Breathing: Mediastinum, Chronic Bronchitis, Pulmonary Emphysema, Lung Scan, Pulmonary Function Tests.
 • 7. týden: UNIT 5: Dermatology: Herpes zoster, Atopic Eczema, Laser Surgery.
 • 8. týden: UNIT 6: Urology: Transitional Epithelium, Acute Glomerulonephritis, Hypertension, Renal Angiography.
 • 9. týden: UNIT 7: Endocrinology: Hypothalamus, Norepinephrine, Hyposecretion, Hypersecretion, Thyroid Function Tests, Thyroid Scan.
 • 10. týden: UNIT 8: Neurology: Brain Lobes, Vertigo, Hemiplegia, Electroencephalography.
 • 11. týden: UNIT 9: Ophthalmology: Retina, Errors of Refraction, Retinoblastoma, Visual Acuity (Eye Test).
 • 12. týden: Akademické dovednosti: Specifické rysy lékařské angličtiny. UNIT 10: Dentistry: Development of Dentition, Dental Caries, Dental Calculus, Periodontitis.
 • 13. týden: Akademické dovednosti: Internet v medicíně. UNIT 11: Psychiatry: Cocaine Abuse and Dependency, Personality Disorders, Schizophrenia, Intelligence Tests.
 • 14. týden: Závěrečné opakování I.
 • 15. týden: Závěrečné opakování II. Požadavky ke zkoušce.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 s. ISBN 80-7169-284-0. info
 • MURRAY, Jonathan P. Anglicko-český lékařský terminologický slovník. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1995. 341 s. ISBN 80-85787-43-1. info
 • FRENAY, Agnes Clare Sr. a Rose Maureen Sr. MAHONEY. Understanding Medical Terminology. 8. vyd. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers, 1991. 618 s. ISBN 0-697-14056-3. info
 • KASAL, Pavel a Štěpán SVAČINA. Internet a medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 224 s. ISBN 80-247-0119-7. info
 • První tři tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje prezentace na zvolené téma, řádná docházka a aktivní účast ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 09.00 do 11.00 hod., tel. 542126526.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.