VLAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Tetiana Kibalnikova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Ing. Katarína Lexová, M.A. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VLAJ0121 Angličtina 1 I -c
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERRJ. Znalost odborné slovní zásoby předmětu VLAJ0121 Angličtina 1 I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby, prezentační dovednosti a dovednosti písemného projevu pro efektivní komunikaci s pacientem, kolegy lékaři a ošetřujícím personálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se vybraných tělních systémů; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem; je schopen prezentovat a diskutovat na odborné téma.
Osnova
 • W1 (13–17 Feb) Unit 01 Presentations and Oral Exam, W2 (20–24 Feb) Unit 02 Respiratory Medicine, W3 (27 Feb–3 March) Unit 03 Cancer and Career in Oncology, W4 (6–10 March) Unit 04 Breaking Bad News, W5 (13–17 March) Unit 05 Cardiology, W6 (20–24 March) Unit 06 Medical Ethics and Doctor Burnout, W7 (27–31 March) Unit 07 Urology and Nephrology, W8 (3–7 April) Unit 08 Anatomy Labs and Aspects of Death, W9 (10–14 April) Unit 09 Endocrinology and Neurology, W10 (17–21 April) Unit 10 Psychiatry and Personality Traits, W11 (24–28 April) Unit 11 Dermatology, W12 (1–5 May) Practice Written Test, W13 (8–12 May) Written Test in Class Time
Literatura
  povinná literatura
 • POVINNÝ výukový a studijní materiál formou pdf online dokumentu dodává vyučující.
  neurčeno
 • MCCARTER, Sam. Medicine 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194023030. info
 • MCCARTER, Sam. Medicine 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194569583. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výuka je ukončena zkouškou, která se skládá ze 3 částí: i) prezentace v rámci výuky, ii) písemný test, iii) ústní zkouška. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 60% v každé ze tří dílčích částí. Účast na cvičeních je povinná, povoleny jsou maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny Studijním oddělením a omluvenka musí být vystavena v ISu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.