VLVL101 Vnitřní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Dastych (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
MUDr. František Folber, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (přednášející)
MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Aleš Průcha (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
MUDr. Karel Starý (přednášející)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Šmardová (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (přednášející)
MUDr. Barbora Weinbergerová (přednášející)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (97,92 %), Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (2,08 %)
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
Splněné prerekvizity. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie z problematiky týkající se bloku č. 3. Aktivní účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vybrané přednášky z nejdůležitější problematiky vnitřního lékařství
Výstupy z učení
Studenti získají aktuální komplexní poznatky z přednášené problematiky a doplní si potřebné informace k blokové seminární výuce Vnitřního lékařství.
Osnova
  • Srdeční selhání Echokardiografie Léčba bradyarytmií, kardiostimulace Akutní koronární syndrom Fuknční poruchy GIT Nefarmakologická léčba tachyarytmií Chronický stres a kardiovaskulární nemoci Léčba hypertenze za speciálních okolností Jódem indukované tyreopatie Terapie diabetes mellitus II. typu Vředová choroba Nespecifické záněty střeva Genetika v arytmologii Parenterální a enterální výživa Metabolický syndrom Diagnostika a léčba trombembolické nemoci Zásady léčby průmyslových otrav Pneumonie Význam biorytmu ve vnitřním lékařství Poruchy acidobazické rovnováhy Ledviny a medikamentózní terapie vnitřních chorob
Literatura
  • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006,
  • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
  • 3. Češka R. a kol. Interna Praha, Triton 2015, p. 870, ISBN 978-80-7387-423-0
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
účast na přednáškách je dobrovolná.
Informace učitele
Přednášky probíhají v posluchárně KAMPUSu v Bohunicích a posluchárně 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny na Pekařské ul. The lectures are held in the lecture hall of CAMPUS in Bohunice and the lecture hall of the 1st Surgical Clinic of the Faculty of Medicine, Anny at Pekařská ul.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkoušku možno absolvovat až po výuce všech bloků vnitřního lékařství a zkoušce z Farmakologie.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.