VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.5/1.3/0. 42. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jiří Klimeš (přednášející)
MUDr. Lenka Klimešová (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (cvičící)
MUDr. Anna Hasara (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chvátal (cvičící)
MUDr. Milan Jelínek (cvičící)
MUDr. Eva Klabusayová (cvičící)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Eva Niedobová (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tamara Skříšovská (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Roman Štoudek
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh
St 10. 3. 14:00–15:40 B11/334, St 17. 3. 14:00–15:40 B11/334, St 24. 3. 14:00–15:40 B11/334, St 31. 3. 14:00–15:40 B11/334, St 7. 4. 14:00–15:40 B11/334, St 14. 4. 14:00–15:40 B11/334, St 21. 4. 14:00–15:40 B11/334
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLAL081/bez_staze: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, P. Štourač, J. Zemanová
VLAL081/fnusa0426: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0503: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0510: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0517: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0524: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0531: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0607: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0614: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0621: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0628: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0830: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0906: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0913: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0920: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa0927: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/fnusa1004: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VLAL081/karim0426: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0503: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0510: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0517: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0524: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0531: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0607: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0614: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0621: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0628: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0830: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0906: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0913: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0920: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim0927: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/karim1004: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VLAL081/kdar0426: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0503: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0510: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0524: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0531: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0607: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0614: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0621: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0830: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0906: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0913: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0920: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar0927: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/kdar1004: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Štoudek
VLAL081/mmb0426: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0503: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0510: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0517: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0524: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0531: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0607: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0614: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0621: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0830: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0906: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0913: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0920: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb0927: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/mmb1004: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Klimešová
VLAL081/sam_staz: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, P. Štourač, J. Zemanová
Předpoklady
VLFA07212c Farmakologie I - cvičení
Absolvovaná výuka 3. ročníku a farmakologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
 • porozumění základům celkové a regionální anestezie;
 • osvojení si postupů zajištění dýchacích cest
 • Výstupy z učení
  Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • zajistit dýchací cesty na modelu
 • popsat cíle a možné komplikace celkové a regionální anestezie
 • navrhnout analgetickou léčbu pacienta s akutní či chronickou bolestí
 • Osnova
  • Premedikace a předoperační vyšetření
  • Zajištění dýchacích cest
  • Celková anestezie
  • Regionální anestezie
  • Bolest pooperační, bolest chronická
  • Náplň stáží: Stáž probíhá v dopoledních hodinách na op. sálech a v Centru pro léčbu bolesti při zachování poměru 1 stážující : 1 anesteziolog.
  • Nácvik kanylace periferních žil
  • Nácvik intubace, zajištění dýchacích cest
  • Celková anestezie
  • Regionální anestezie
  Literatura
   doporučená literatura
  • BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. xii, 804. ISBN 9788024740539. info
  • MILLER, Ronald D. a Manuel PARDO. Basics of anesthesia. 6th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2011. xii, 817. ISBN 9781437716146. info
   neurčeno
  • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAL081!
  Výukové metody
  blok přednášek + praktická část.
  Metody hodnocení
  Závěrečná zkouška - ústní forma
  Informace učitele
  Začátkem semestru proběhne blok přednášek. Od dubna do září bude probíhat praktická část. V případě většího zájmu jsou upřednostněni studenti vyšších ročníků. Lectures in the beginning of spring semester. Internship in operating room and pain clinic from April to September.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLAL081