VSAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Robert Vach (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola (cvičící)
MUDr. Milan Jelínek (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Zimmer (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 3. až Pá 1. 6. Pá 13:00–14:40 B22/116 aula; a Pá 6. 4. 13:00–14:40 B11/114, Pá 18. 5. 13:00–14:40 B11/334
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSAL081/bez_staze: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, P. Štourač, J. Zemanová
VSAL081/boh0430: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0507: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0514: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0521: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0528: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0604: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0611: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0618: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0625: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0709: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0716: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/boh0806: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zemanová
VSAL081/fnusa0430: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0507: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0514: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0521: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0528: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0604: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0611: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0618: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0625: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0723: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0820: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0903: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0910: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/fnusa0917: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
VSAL081/kdar0430: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0507: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0514: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0521: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0604: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0611: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar0903: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/kdar910: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Klučka, I. Křikava, R. Štoudek, P. Štourač
VSAL081/stazSAM: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, P. Štourač, J. Zemanová
Předpoklady
VLFA0722c Farmakologie II - cvičení || SOUHLAS || VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Absolvovaná výuka 3. ročníku a farmakologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění základům celkové a regionální anestezie;
osvojení si postupů zajištění dýchacích cest
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zajistit dýchací cesty na modelu
- popsat cíle a možné komplikace celkové a regionální anestezie
- navrhnout analgetickou léčbu pacienta s akutní či chronickou bolestí
Osnova
 • Premedikace a předoperační vyšetření
 • Zajištění dýchacích cest
 • Celková anestezie
 • Regionální anestezie
 • Bolest pooperační, bolest chronická
 • Náplň stáží: Stáž probíhá v dopoledních hodinách na op. sálech a v Centru pro léčbu bolesti při zachování poměru 1 stážující : 1 anesteziolog.
 • Nácvik kanylace periferních žil
 • Nácvik intubace, zajištění dýchacích cest
 • Celková anestezie
 • Regionální anestezie
Literatura
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
 • Anesthesia. Edited by Ronald D. Miller. 5th ed. New York: Churchill Livingstone, 2000. xx, 1662. ISBN 0443079889. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VSAL081!
Metody hodnocení
Začátkem semestru proběhne blok přednášek. Od dubna do září bude probíhat praktická část.
Informace učitele
V případě většího zájmu jsou upřednostněni studenti vyšších ročníků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSAL081