VLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSCJ0686 Čeština pro cizince VI -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen předepsat zástupce jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen předepsat zástupce jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Osnova
 • VLFA07212c - Základy farmakologie I - praktická cvičení

  Všeobecné lékařství

  Podzimní semestr 2018

 • 1. týden
 • Téma: INFORMACE O LÉČIVECH
 • Obsah cvičení: Organizační informace a pokyny ke studiu farmakologie, systém hodnocení. Opakování základní farmakologické terminologie. Podobory farmakologie a předmět jejich zájmu. Zdroje informací o léčivech. Práce s Brevířem a databázemi SÚKL, EMA a AISLP, ATC klasifikace.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 1, Kapitola 1.1. ve skriptech Nováková J. et al. – Latinská terminologie, seznámení s cvičebnicí Praktické výpočty ve farmakologii – volitelně doporučeno propočítat kapitolu Koncentrace léčivých přípravků.
 • 2. týden
 • Téma: PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ I.
 • Obsah cvičení: Recepturní tiskopis, předepisování IPLP přípravků v tuhých, kapalných a polotuhých lékových formách.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č.2, Vyhláška o předepisování LP, vybrané paragrafy Zákona o léčivech, Lékové formy ze skript.
 • 3. týden
 • Téma: PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU II., APLIKAČNÍ ZPŮSOBY
 • Obsah cvičení: Stručná charakteristika jednotlivých lékových forem, Preskripce HVLP, Klinický význam výběru způsobu podání léčiva
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 3, Databáze léků SÚKL (www.sukl.cz)
 • 4. týden
 • Téma: ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
 • Obsah cvičení: Farmakokinetické děje, parametry a výpočty.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 4.
 • 5. týden
 • Téma: ZÁKLADY APLIKOVANÉ FARMAKOKINETIKY
 • Obsah cvičení: Farmakokinetické kazuistiky, modelování průběhu plazmatických koncentrací, optimalizace dávkování za použití softwarových nástrojů, faktory ovlivňující průběh a hodnotu plazmatické koncentrace léčiva.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 4 + 5.
 • 6. týden
 • Téma: FARMAKODYNAMIKA
 • Obsah cvičení: Mechanismy účinků léčiv – klasifikace, příklady. Křivky závislosti účinku na dávce.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 6.
 • 7. týden
 • Téma: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV
 • Obsah cvičení: Klasifikace a charakteristika nežádoucích účinků léčiv. Farmakovigilance v klinické praxi, zdroje aktuálních informací o bezpečnosti léčiv. Databáze lékových interakcí. Farmaceutické interakce – kazuistika.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 7. Řešení kazuistiky (inkompatibilita léčiv) - viz zadání v IS.
 • 8. týden
 • Téma: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINEK LÉČIV
 • Obsah cvičení: Farmakoterapie v dětském věku, v graviditě, u kojících, ve stáří. Farmakogenetika.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 8. Farmakogenetika - viz materiál v IS.
 • 9. týden
 • Téma: FARMAKOLOGIE SYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
 • Obsah cvičení: Léčiva působící na sympatický nervový systém – klasifikace, základní farmakologická charakteristika.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 9. - viz materiál v IS. Patofyziologický základ VNS, neurotransmitery, jejich tvorba a degradace. Receptory sympatiku (alfa, beta) a parasympatiku (nikotinové, muskarinové), jejich subtypy a orgánová distribuce. Systémy druhých poslů. Farmakodynamika, mechanismy účinku (přímý, nepřímý).
 • 10. týden
 • Téma: FARMAKOLOGIE PARASYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
 • Obsah cvičení: Léčiva působící na parasympatický nervový systém – klasifikace, základní farmakologická charakteristika. Spazmolytika.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 9. Spazmolytika - viz Optimed a učebnice.
 • 11. týden
 • Téma: GLUKOKORTIKOIDY, ZNEUŽÍVANÁ LÉČIVA
 • Obsah cvičení: Opakování základních farmakologických charakteristik glukokortikoidů. Problematika zneužívání léčiv, dopingu a padělání léčivých přípravků.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 11. - viz materiál v IS. Příprava referátu – prezentace nahrát do Odevzdávárny min. 24 h před praktikem.
 • 12. týden
 • Téma: FARMAKOTERAPIE DIABETES MELLITUS
 • Obsah cvičení: Opakování lékových skupin antidiabetik – základní farmakologické charakteristiky. Léčiva používaná v terapii specifických a akutních stavů v diabetologii. Kombinace inzulinů a inzulinové režimy.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 12. - viz materiál v IS.
 • 13. týden
 • Téma: FARMAKOLOGIE POHLAVNÍCH HORMONŮ
 • Obsah cvičení: Hormonální kontraceptiva, hormonální substituční terapie. Léčiva ovlivňující tonus myometria. Hormony H-H osy.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 13. - viz materiál v IS. Uterotonika a tokolytika.
 • 14. týden
 • Téma: ANALGETIKA
 • Obsah cvičení: Základní farmakologická charakteristika opiodních a neopioidních analgetik, antirevmatik a antiuratik.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 14. - viz materiál v IS. Antirevmatika, antiuratika - viz Optimed.
 • 15. týden
 • Téma: ANESTETIKA
 • Obsah cvičení: Recepturní test. Základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik a myorelaxačních látek. Premedikace před celkovou anestezií.
 • Samostudium-příprava na cvičení: Podklady k přednášce č. 15. Myorelaxancia – viz studijní materiály v IS a Optimed.
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • VLFA0722c Farmakologie II- praktická cvičení

  Podzimní semestr akademického roku 2017/2018

 • 1. den (PONDĚLÍ):
 • Úvod, organizace výuky: Rozdělení referátů.
 • 1/ ANODYNA.
 • Opioidní analgetika-přehled, klasifikace, mechanismus účinku. Farmakoterapie bolesti. Terapie závislosti na opiátech. Opakování receptury OPL.
 • 2/ NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA, ANTIPYRETIKA, ANTIURATIKA.
 • Přehled, klasifikace, místa zásahu, mechanismy účinku. Speciální receptura analgetik a antipyretik.
 • Příprava na další den: Základní psychické funkce. Receptory CNS.
 • 2. den (ÚTERÝ):
 • 3/ ANTIDEPRESIVA.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů.
 • 4/ LÉČBA ÚZKOSTNÝCH PORUCH, HYPNOSEDATIVA.
 • Anxiolytika, hypnosedativa – mechanismy účinků, nežádoucí účinky, srovnání zástupců. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další výukový den: : Patofyziologie nádorových onemocnění. Opakování probrané látky ze dnů 1-2.
 • 3. den (STŘEDA):

  Výuka neprobíhá.

 • 4. den (Čtvrtek):
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST I. Z PROBRANÉ LÁTKY (dny 1. a 2.).
 • 5/ KAZUISTIKY Z PROBRANÉ LÁTKY I.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • 6/CYTOSTATIKA.
 • Úvod, klasifikace, nežádoucí účinky – jejich prevence a řešení.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další den: Struktura bakteriální buňky, základy ATB terapie.
 • 5. den (PÁTEK):
 • 7/ ANTIBIOTIKA I.
 • Obecný úvod. Klasifikace, mechanismy účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů.
 • 8/ ANTIBIOTIKA II., TERAPIE INFEKČNÍCH PRŮJMŮ A INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů:
 • Příprava na další výukový den: Opakování farmakologie VNS – katecholaminy, atropin. Myorelaxancia. Opakování probrané látky ze dnů 4-5.
 • 6. den (PONDĚLÍ):
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST II. Z PROBRANÉ LÁTKY (dny 4. a 5.).
 • 9/. KAZUISTIKY II.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • 10/ CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky. Přehled léčiv užívaných v premedikaci.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další den: Fyziologie hemostázy a hemokoagulace. Patofyziologie nádorových onemocnění.Fyziologie hemostázy a hemokoagulace. Alergické reakce – příčiny a mechanismy. Opakování farmakologie VNS – β2 sympatomimetika, parasympatolytika.
 • 7. den (ÚTERÝ):
 • 11/ LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH SRÁŽLIVOSTI KRVE.
 • Klasifikace léčiv ovlivňujících hemokoagulaci, mechanismy účinků, nežádoucí účinky, přehled zástupců.
 • Koreferáty studentů.
 • 12/ H1 ANTIHISTAMINIKA, LÉČIVA NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ.
 • Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku léčiv nemocí s bronchiální obstrukcí a dalších léčiv respiračního systému.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další den: Patofyziologie dyslipidémií a hypertenze. Opakování farmakologie VNS-α1 sympatolytika, α2 sympatomimetika, β sympatolytika.Opakování recepturní terminologie a principů preskripce. Opakování lékových forem pro vnější použití.
 • 8. den (STŘEDA):
 • ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY.
 • 13/ HYPOLIPIDEMIKA. FARMAKOTERAPIE OBEZITY.
 • Léčiva snižující hladiny plazmatických lipidů, základní farmakologická charakteristika, kombinace hypolipidemik. Látky používané pro terapii nadváhy a obezity – přehled základních léčiv.
 • 14/ ANTIHYPERTENZIVA.
 • Úvod, klasifikace, ACE inhibitory, sartany, diuretika, betablokátory, Ca 2+ blokátory a ostatní antihypertenziva.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další výukový den: Opakování probrané látky ze dnů 6-8.
 • 9. den (ČTVRTEK):

  Výuka neprobíhá.

 • 10. den (PÁTEK):
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST III. Z PROBRANÉ LÁTKY (dny 6. až 8.).
 • 15/ KAZUISTIKY III.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • ZÁPOČET.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
  doporučená literatura
 • Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
  neurčeno
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • http://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/VLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=VLFA0722p
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
Výukové metody
Probírané třídy léčiv jsou studentům prezentovány přednesem vyučujícího a procvičení na konkrétních kazuistikách z klinické praxe. Následuje diskuse a nácvik předpisů s využitím seznamníků léků a počítačové databáze registrovaných přípravků v ČR AISLP). Každému studentovi je zadáno téma pro přípravu referátu pro skupinu.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a registrovaná. K získání zápočtu je zároveň třeba uspět u 4 písemných testů: a) 1 ze speciální preskripce léků (hodnocené individuálně vyučujícím), b) 3 multivýběrové testy ze znalostí probrané látky (požadován je nadpoloviční počet správných odpovědí).
Informace učitele
Podzimní semestr: informace studentům
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.
Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070. DOCHÁZKA
- účast studentů na cvičeních je povinná, bez 100% docházky není možné udělit zápočet
- důvodem k omluvení je nemoc popřípadě jiný závažný důvod doložený omluvenkou a zapsaný do IS studijním oddělením
- důvodem k omluvení NENÍ zkouška ani zápočet z jiného předmětu
- chybějící cvičení je možné ve výjimečných případech nahradit po předchozí domluvě s vyučujícím v jiné seminární skupině
- případnou absenci bude student řešit s příslušným vyučujícím (v případě řádné omluvy) nebo s Dr. Zendulkou (v ostatních případech)

PŘÍPRAVA NA NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ
- studentům je doporučeno průběžně se připravovat na cvičení na základě informací uvedených v sylabu
- připravenost studentů na cvičení bude ověřována před a během cvičení vyučujícím

REFERÁTY
- obsah, přednes (bez čtení), reakce na následné otázky od studentů a vyučujícího
- ppt prezentace nebudou přijímány
- vlastní zdroje informací jsou vítány (nutné uvést zdroj)
- témata referátů k jednotlivým praktikům, včetně zdrojů dat jsou vloženy v IS: Student - Studijní materiály (e-learning) a dále pod kódem předmětu VLFA0722c Farmakologie II – cvičení - Studijní materiály - Témata referátů a zdroje.xls

TESTY
- povolena jsou maximálně 2 opakování!
Následně diskutovaný test
– 15 otázek multiple-choice, správně zodpovězená celá otázka 1b, max. 15b - limit 8b
Závěrečný recepturní test
obsahuje témata obou semestrů včetně 15. lekce PS!
– 1 IPL, 1 HVLP – hodnocení prospěl/neprospěl

STUDIJNÍ LITERATURA
• Studijní materiály v IS pod kódem předmětu VLFA0722c
Praktická cvičení z Farmakologie
Poznámky ke cvičením z farmakologie II
Vyhláška o předepisování LP
• Přednášky !!
Rang & Dale's Pharmacology, 8to edition
• Farmakokinetika. Dostálek, Juřica, Janoštíková, Zahradníková. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7.
• Farmakologie pro zdravotnické obory- Martínková J. a kol.
• Elektronická skripta: Základy speciální receptury léčivých přípravků, Farmakovigilance a propagace léčiv a Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci, http://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie.html

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU
- 100% účast na cvičeních + úspěšné absolvování předepsaných testů
Information for the students studying in English:

ATTENDANCE
- - attendance on the practical courses is obligatory, without 100% attendance will credits not be given
- the absence will be excused because of illness or because of other serious reasons declared to Office of International Studies and documented in IS
- absence WILL NOT BE EXCUSED due to exam or test from other courses
- missing lesson can be exceptionally substituted with other study group after teacher agreement
- expected absence should be addressed to Dr. Zendulka

GETTING READY FRO THE NEXT LESSON:
- students are advised to prepare for the practical courses with regard to information in the syllabus
- students who are not sufficiently prepared will not be admitted in participating in the lesson

CO-TALKS:
- should be performed as a speech without reading the full content from prepared materials
- powerpoint presentations will not be accepted
- references should be stated
- topics of single co-talks and links to selected materila can be found in IS

TESTS
- the test can be repeated only two times
- Revising test:
- multiple choice, 15 questions, limit to pass 8pts
- Final prescription test
- 3 RMP including preparations from the spring semester! + 5 questions on Ddf aby routes of aministration
- classification passed/failed

TEXTBOOKS AND OTHER LEARNING MATERIALS
• Lectures – the attendance is recommended due to interconnection with practical courses!!c
• Rang and Dale’s Pharmacology, 8th edition
• Lippincott’s Illustrated Pharmacology, 5th edition
• textbook Practicals in Pharmacology (www.is.muni.cz)
• study materials for single lessons in IS course code VLFA0621c Pharmacology I practical courses

CREDITS
- requirements: 100% attendance + all tests passed
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLFA0722c