VLDI7X1c Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Urbanová (přednášející)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hedvika Bělíková (cvičící)
MUDr. Martin Bulik, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Cimflová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vladimír Červeňák (cvičící)
MUDr. Ivana Červinková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karin Ďurčanská (cvičící)
MUDr. Karel Dvořák, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Monika Hájková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Charvátová (cvičící)
MUDr. Tomáš Jůza (cvičící)
doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tereza Kopřivová (cvičící)
MUDr. Jan Křístek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Křivka (cvičící)
MUDr. Tomáš Macek (cvičící)
MUDr. Vlastirad Mach (cvičící)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Iva Mihulová (cvičící)
MUDr. Pavel Ošmera (cvičící)
MUDr. Jiří Pánek (cvičící)
MUDr. Tamara Pavlíková (cvičící)
MUDr. Denisa Pavlovská (cvičící)
MUDr. Zdeňka Ráčilová (cvičící)
MUDr. Svatopluk Richter (cvičící)
MUDr. Tomáš Rohan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Seehofnerová (cvičící)
MUDr. Jakub Stulík (cvičící)
MUDr. Igor Suškevič (cvičící)
MUDr. Jan Šenkyřík (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (cvičící)
Iva Čechová (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Dagmar Němečková (pomocník)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika zobrazovacích metod – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (24,40 %), Klinika radiologie a nukleární medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (48,80 %), Klinika dětské radiologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (26,80 %)
Předpoklady
VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLPF0622c Patol. fyziologie II - cvičení && VLPA0622c Patologie II - cvičení
VLCP0622c Chirurgická propedeutika II - cvičení VSIP0622c Interní propedeutika II - cvičení VSPF0622c Patologická fyziologie I - cvičení VSPA0622c Patologie I - cvičení VLFA0621c Farmakologie I - cvičení VSNV041p Neurovědy - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována jako úvod do studia nukleární medicíny. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen výběru diagnostických a terapeutických metod nukleární medicíny.Radiodiagnostika: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně anatomie a základních patologických obrazů. Student by měl znát základní principy vyšetření a anatomii a měl by být schopen zhodnotit anatomii na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Podrobně by měl znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude:
- mít znalost o principech zobrazovacích metod, rozlišení jednotlivých modalit, vhodné indikace a kontraindikace metod
schopen správné indikace zobrazovacích metod při podezření na specifické chorobné stavy
- znát limitace zobrazovacích metod ve specifických chorobných stavech, bude schopen posoudit základní anatomické struktury na zobrazovacích vyšetřeních.
Osnova
 • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metot v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů.Radiodiagnostika: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Diagnostika patologických stavů v jednotlivých specializacích (pediatrická radiologie, neuroradiologie, intervenční radiologie) a oblastech (kardiologie, gastroenterologie, radiologie hrudníku a srdce, urgentní stavy, muskuloskeletální systém). Diagnostika zánětů a tumorů. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Vztah mezi radiologií a jinými zobrazovacími metodami.
Literatura
  povinná literatura
 • HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 314 s. ISBN 9788024429014. info
 • KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 201 s. ISBN 9788024440316. info
  doporučená literatura
 • HERRING, William. Learning radiology : recognizing the basics. 3rd edition. Philadelphia: Elsevier, 2015, xvii, 332. ISBN 9780323328074. info
 • ZIESSMAN, Harvey A. a James H THRALL. Nuclear Medicine: The Requisites, 4th Edition. 2013. ISBN 978-0-323-08299-0. info
  neurčeno
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996, 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001, 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998, 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
 • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 1. vyd. [Praha]: P3K, 2007, 185, xiv. ISBN 9788090358492. info
 • VOTRUBOVÁ, Jana. Klinické PET a PET/CT. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 207 s. ISBN 9788072626199. info
 • FERDA, Jiří a Hynek MÍRKA. Základy zobrazovacích metod. první. Praha: Galén, 2015, 148 s. ISBN 978-80-7492-164-3. info
 • LANG, Otto, Milan KAMÍNEK a Helena TROJANOVÁ. Nukleární kardiologie. Praha: Galén, 2008, 130 s. ISBN 9788072624812. info
 • Nukleární medicína. 4., upr. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002, 154 s. ISBN 8086527050. info
Výukové metody
Základem výuky jsou semináře a praktická výuka.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu a absolvování testu z radiologické anatomie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/VLDI7X1c