VLOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák (cvičící)
MUDr. Tereza Hložková (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perceová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Rafajová (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Studecká (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Urík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Veselý (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Fridrichová
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (56,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (44,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOT7X1c/01: Po 15. 3. 7:30–12:30 N04006, Út 16. 3. 7:30–12:30 N04006, St 17. 3. 7:30–12:30 N04006, Čt 18. 3. 7:30–12:30 C15/333, Pá 19. 3. 7:30–12:30 C15/333, Po 22. 3. 7:30–12:30 N04006, Út 23. 3. 7:30–12:30 C15/333, St 24. 3. 7:30–10:00 N04006
VLOT7X1c/03: Po 31. 5. 7:30–12:30 N02303, Út 1. 6. 7:30–12:30 N02303, St 2. 6. 7:30–12:30 N02303, Čt 3. 6. 7:30–12:30 N04006, Pá 4. 6. 7:30–12:30 N04006, Po 7. 6. 7:30–12:30 N02303, Út 8. 6. 7:30–12:30 N04006, St 9. 6. 7:30–10:00 N02303
VLOT7X1c/04: Po 1. 3. 7:30–12:30 N02303, Út 2. 3. 7:30–12:30 C15/333, St 3. 3. 7:30–12:30 C15/333, Čt 4. 3. 7:30–12:30 N04006, Pá 5. 3. 7:30–12:30 N04006, Po 8. 3. 7:30–12:30 C15/333, Út 9. 3. 7:30–12:30 N04006, St 10. 3. 7:30–10:00 C15/333
VLOT7X1c/06: Po 29. 3. 7:30–12:30 N02303, Út 30. 3. 7:30–12:30 N02303, St 31. 3. 7:30–12:30 N02303, Čt 1. 4. 7:30–12:30 N04006, Út 6. 4. 7:30–12:30 N04006, St 7. 4. 7:30–10:00 N02303
VLOT7X1c/10: Po 10. 5. 7:30–12:30 N02303, Út 11. 5. 7:30–12:30 N02303, St 12. 5. 7:30–12:30 N02303, Čt 13. 5. 7:30–12:30 N04006, Pá 14. 5. 7:30–12:30 N04006, Po 17. 5. 7:30–12:30 N02303, Út 18. 5. 7:30–12:30 N04006, St 19. 5. 7:30–10:00 N02303
VLOT7X1c/12: Po 14. 6. 7:30–12:30 N02303, Út 15. 6. 7:30–12:30 N02303, St 16. 6. 7:30–12:30 N02303, Čt 17. 6. 7:30–12:30 N04006, Pá 18. 6. 7:30–12:30 N04006, Po 21. 6. 7:30–12:30 N02303, Út 22. 6. 7:30–12:30 N04006, St 23. 6. 7:30–10:00 N02303
VLOT7X1c/13: Po 1. 3. 7:30–12:30 N04006, Út 2. 3. 7:30–12:30 C15/333, St 3. 3. 7:30–12:30 N04006, Čt 4. 3. 7:30–12:30 C15/333, Pá 5. 3. 7:30–12:30 C15/333, Po 8. 3. 7:30–12:30 N04006, Út 9. 3. 7:30–12:30 C15/333, St 10. 3. 7:30–10:00 N04006
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k praktickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně třmínkové), onkologie a funkční endonazální chirurgie (FESS).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést základní klinické otolaryngologické vyšetření
- rozpoznat normální ORL nález
- navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky
- navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
 • 1. den KOCHHK - Sluchově rovnovážné ústrojí - Anatomicko-fyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - Základy fyziologické akustiky, vyšetření sluchu: Klasická sluchová zkouška, audiometrie, BERA, tympanometrie, sluchadla - Základy otoneurologie - Rtg vyšetření spánkových kostí, - Sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát. 2. den KOCHHK - Nos a paranazální dutiny - anatomicko-fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - zobrazovací metody PND, klasická rinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. 3. den KOCHHK - Hltan, hrtan, hypofarynx - anatomicko fyziologické poznámky, - vyšetřovací metody - Provzdušnění středouší - Waldayerův lymfatický okruh. - nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - poruchy motility hrtanu, dyspnoe. - tracheotomie - základy foniatrie 4. den ORL FDN - vývojové vady ucha - akutní středoušní zánět - mastoiditis - otitis media secretorica - komplikace středoušního zánětu – intratemporální, intrakraniální - vývojové vady nosu a PND - nemoci nosní přepážky - choroby zevního nosu - akutní rinosinusitida - chronická rinosinusitida s/bez nosní polypozy 5. den ORL FDN - Anatomie a vyšetření dutiny ústní a hltanu a jícnu, - Hypertrofie lymfoepiteliálního hltanového okruhu, adenotomie - záněty hltanu, - Akutní záněty Waldeyerova lymfatického okruhu, - Chronické záněty hltanu, - tonzilektomie, 6. den KOCHHK - Zevní krk a jícen - anatomicko fyziologické poznámky - vyšetření - dif. dg zduření na krku - Slinné žlázy - Štítná žláza 7. den ORL FDN - Komplikace angín - Vývojové poruchy hrtanu (4), akutní záněty hrtanu, tracheostomie - Píštěle a cysty krční krajiny - Krční lymfadenopatie 8. den KOCHHK - Onkologie v ORL - Vyšetření onkologicky nemocných - TNM klasifikace - strategie léčby onkologicky nemocných.
Literatura
  povinná literatura
 • HYBÁŠEK, Ivan a Jan VOKURKA. Otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 426 s. ISBN 8024610191. info
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
K výuce je zapotřebí plášť, přezůvky. Výuka probíhá v posluchárně v budově A - hlavní budova z Pekařské ulice, ve 2. patře. Začátek stáží ve FNUSA je vždy v 7:30hod. V případě absence se nahrazuje stáž po domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLOT7X1c