VLOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tereza Hložková (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Pokorná (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Staněk (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D. (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (66,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (34,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOT7X1c/10: Po 18. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 19. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 20. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 21. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 22. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 25. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 26. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 27. 9. 8:00–10:30 F37/327, 8:00–10:30 F37/428
VLOT7X1c/11: Po 18. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 19. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 20. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 21. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 22. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 25. 9. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 26. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 27. 9. 8:00–10:30 F37/428, 8:00–10:30 F37/327
VLOT7X1c/12: Po 27. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 28. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 29. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 30. 11. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 1. 12. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 4. 12. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 5. 12. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 6. 12. 8:00–10:30 F37/427, 8:00–10:30 F37/327
VLOT7X1c/13: Po 18. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Út 19. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 20. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Čt 21. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Pá 22. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Po 25. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Út 26. 9. 8:00–13:00 KOCHHK N02303, St 27. 9. 8:00–10:30 KDORL N04006
VLOT7X1c/14: Po 27. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 28. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 29. 11. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 30. 11. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 1. 12. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 4. 12. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 5. 12. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 6. 12. 8:00–10:30 F37/327, 8:00–10:30 F37/427
VLOT7X1c/15: Po 2. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 3. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 4. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 5. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 6. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 9. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 10. 10. 8:00–13:00 KDORL N04006, St 11. 10. 8:00–10:30 F37/429, 8:00–10:30 F37/327
VLOT7X1c/16: Po 2. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 3. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, St 4. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Čt 5. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 6. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 9. 10. 8:00–15:30 KOCHHK N02303, Út 10. 10. 8:00–13:00 KDORL N04006, St 11. 10. 8:00–10:30 F37/327, 8:00–10:30 F37/429
VLOT7X1c/17: Po 16. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Út 17. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, St 18. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Čt 19. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 20. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 23. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Út 24. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 25. 10. 8:00–10:30 F37/327, 8:00–10:30 F37/425
VLOT7X1c/18: Po 16. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Út 17. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, St 18. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Čt 19. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 20. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 23. 10. 7:30–15:00 KOCHHK N02303, Út 24. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 25. 10. 8:00–10:30 F37/327, 8:00–10:30 F37/425
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k praktickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně třmínkové), onkologie a funkční endonazální chirurgie (FESS).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést základní klinické otolaryngologické vyšetření
- rozpoznat normální ORL nález
- navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky
- navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
 • 1. den KOCHHK: Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny, demonstrace základního klinického ORL vyšetření, Ucho ppt prezentace. 2. den KOCHHK: Praktická výuka – malé skupiny: demonstrace a nácvik základního ORL vyšetření, účast na klinických vizitách a převazech standard. odd., ambulantním provozu, operačním sále. Nos a PND ppt. prezentace 3. den KOCHHK: Praktická výuka – malé skupiny. Hltan, Hrtan ppt. prezentace 4. den FNB Klinika dětské ORL, praktická výuka, UCHO – vývojové vady, akutní středoušní zánět, mastoiditis, otitis media secretorica, komplikace středoušního zánětu – intratemporální, intrakraniální, 5.den, prakt. Výuka. Nos – vývojové vady nosu a PND, nemoci nosní přepážky, choroby zevního nosu, akutní rinosinusitida, chronická rinosinusitida s/bez nosní polypozy 6. den KOCHHK: Praktická výuka – malé skupiny: zevní krk a jícen, slinné žlázy, štítná žláza ppt. prezentace 7. den FNB Klinika dětské ORL, Hltan, Hrtan, jícen – vývojové poruchy hrtanu, akutní záněty hrtanu, tracheostomie. Hypertrofie lymfoepiteliálního hltanového okruhu, adenotomie, záněty hltanu, Akutní záněty Waldeyerova lymfatického okruhu, Chronické záněty hltanu, tonzilektomie, komplikace angín 8. DEN KOCHHK Onkologie v ORL ppt. Prezentace. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • CHROBOK, Viktor, Pavel Komínek, Jan Plzák et al.: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství
 • UCHYTIL, Bořivoj. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. ISBN 8072541900. info
 • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu výuky otorinolaryngologie není akceptována žádná absence. Stáže začínají v 7:30, končí v 12:20, přestávka je v době od 9:45 do 10:05 hod. Stáže probíhají dle následujícího rozpisu: 1. den (pondělí) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 2. den (úterý) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 3. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 4. den (čtvrtek) FDN Černopolní 5. den (pátek) FDN Černopolní 6. den (pondělí ) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 7. den (úterý) FDN Černopolní 8. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská. Pro praktickou výuku je třeba mít s sebou přezůvky a pláště.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/VLOT7X1c