VLOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák (cvičící)
MUDr. Tereza Hložková (cvičící)
MUDr. Andrea Kaliariková (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Staněk (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D. (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (66,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (34,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOT7X1c/02: Po 13. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 14. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 15. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Čt 16. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 17. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 20. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 21. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 22. 9. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
VLOT7X1c/05: Po 25. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 26. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 27. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Pá 29. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 1. 11. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 2. 11. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 3. 11. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
VLOT7X1c/07: Po 27. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 29. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Čt 30. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 1. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 4. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 5. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 6. 10. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
VLOT7X1c/08: Po 11. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 12. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 13. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Čt 14. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 15. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 18. 10. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 19. 10. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 20. 10. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
VLOT7X1c/09: Po 13. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 14. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 15. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Čt 16. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 17. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 20. 9. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 21. 9. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 22. 9. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
VLOT7X1c/11: Po 3. 1. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 4. 1. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, St 5. 1. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Čt 6. 1. 7:30–12:30 KDORL N04006, Pá 7. 1. 7:30–12:30 KDORL N04006, Po 10. 1. 7:30–12:30 KOCHHK N02303, Út 11. 1. 7:30–12:30 KDORL N04006, St 12. 1. 7:30–10:00 KOCHHK N02303
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k praktickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně třmínkové), onkologie a funkční endonazální chirurgie (FESS).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést základní klinické otolaryngologické vyšetření
- rozpoznat normální ORL nález
- navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky
- navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
 • 1. den (Pondělí) FNUSA Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) FNUSA FDN Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí. Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy :Nos 3. den (Středa) FNUSA Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žláz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie, korekce sedlovitého nosu. Nemoci štítné žlázy. 4. den (Čtvrtek) FDN Vrozené vývojové vady ucha - typy postižení, možnosti chirurgické a protetické léčby. Ukázky na diapozitivech. Akutní středoušní zánět - etiologie, otoskopie- ukázky patologických nálezů,terapie,videoukázka provedení paracentézy. Komplikace zánětu středouší, terapie. Videoukázka - antromastoidectomie. Chronické záněty středouší se zaměřením na dětský věk - etiologie, diagnostika, terapie, videoukázka: zavedení tlak vyrovnávající trubičky,myringoplastika. Praktická výuka - nácvik otoskopie,účast při vyšetření pacienta v ambulanci, účast na operačním sále. 5. den (Pátek) FDN Nosohltan , hltan - se zaměřením na dětský věk: Hypertrofie adenoidních vegetací, vyšetření, diferenciální diagnostika, terapie. Ukázky na diapozitivech, video - adenotomie. Hypertrofie krčních tonsil, obstrukční sleep apnoe syndrom, vyšetření,terapie, videoukázka: tonsillotomia. Akutní a chronické záněty v oblasti krčních tonzil, etiologie, vyšetření, terapie, komplikace. Videoukázka: tonsillectomia. Praktická výuka: vyšetření nosohltanu, hltanu. 6. den (Pondělí) FNUSA Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie. Endoskopie v ORL, demonstrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN Funkční endonasální chirurgie se zaměřením na dětský věk: vrozené vývojové vady, operace atrézie choan, dacryocystorhinostomie - videoukázky. Vývoj paranasálních dutin, akutní a chronické záněty, komplikace a jejich řešení.Videoukázky. Cizí tělesa v ORL : rozdělení,vyšetření, metody extrakce,bronchoskopie, ezofagoskopie, videoukázky. Praktická výuka: vyšetření hrtanu , hypofaryngu, přední rhinoskopie, zevní krk. 8. den (Středa) FNUSA Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
 • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství
 • UCHYTIL, Bořivoj. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. ISBN 8072541900. info
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
 • Colour atlas of otorhinolaryngology :slide collection : The ear. Edited by Bruce Benjamin. 1st ed. London: Martin Dunitz, 1995. 200 diapoz. ISBN 1-85317-278-2. info
 • Manual of middle ear surgery :mastoid surgery and reconstructive procedures. Edited by Mirko Tos. [1st ed.]. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995. xii, 432 p. ISBN 3-13-114901-9. info
 • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu výuky otorinolaryngologie není akceptována žádná absence. Stáže začínají v 7:30, končí v 12:20, přestávka je v době od 9:45 do 10:05 hod. Stáže probíhají dle následujícího rozpisu: 1. den (pondělí) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 2. den (úterý) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 3. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 4. den (čtvrtek) FDN Černopolní 5. den (pátek) FDN Černopolní 6. den (pondělí ) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 7. den (úterý) FDN Černopolní 8. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská Výjimku představuje výuka dvou studijních skupin zaráz v jednom stážovacím termínu, kdy na obou pracovištích probíhá výuka denně, studenti docházejí střídavě na obou pracovištích. Pro praktickou výuku je třeba mít s sebou přezůvky a pláště. V době krizové situace pandemie Covid-19 probíhá praktická výuka místo ve FN u sv. Anny v budově SIMU ve 3. patře od 8:00 hod., výuka ve FDN je beze změn. Je nutné dodržovat hygienická opatření stanovená vládou ČR.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.