VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Gospošová (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matej Ľupták (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Řiháčková, MBA (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Strakošová (cvičící)
Mgr. Tibor Štark, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 A19/231
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 A19/231, J. Rudá
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 A19/231
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/05: Pá 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/06: Pá 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/07: Pá 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/08: Pá 10:45–13:15 A19/231, J. Pistovčáková
VLFA0621c/09: Po 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/10: Po 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/11: Po 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/12: Po 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/13: Út 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/14: Út 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/15: Čt 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/16: Čt 10:45–13:15 A19/231, J. Pistovčáková
VLFA0621c/17: Út 10:45–13:15 A19/231, O. Zendulka
VLFA0621c/18: Út 10:45–13:15 A19/231, B. Říhová
VLFA0621c/30: Út 13:30–16:00 A19/231, O. Zendulka
VLFA0621c/31: St 13:30–16:00 A19/326, J. Rudá
VLFA0621c/32: Čt 13:30–16:00 A19/326
VLFA0621c/33: Út 13:30–16:00 A19/326
VLFA0621c/34: St 13:30–16:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/35: Čt 13:30–16:00 A19/326, J. Pistovčáková
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPA0521c Patologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Osnova
 • Farmakologie- praktická cvičení

  Jarní semestr 2017

 • 1. týden (20.2.-24.2.)
 • Téma: ÚVOD, TERMINOLOGIE, DÁVKY, VÝPOČTY.
 • Obsah cvičení: Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Podmínky udělení zápočtu. Farmakologie – definice, základní terminologie, podobory. Experimentální farmakologie. Názvy léků, druhy dávek. Český lékopis. Výpočet dávek pro děti.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - latinská terminologie, opakování probrané látky.
 • K samostudiu: Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii.
 • 2. týden (27.2.-3.3.)
 • Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.
 • Obsah cvičení: Rozdělení léčivých přípravků. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Zákonné předpisy o léčivech. Práce s příručkami a databázemi (SÚKL databáze, Pharmindex, AISLP atd.). Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
 • K samostudiu: Recepturní zkratky, Lékopisné názvy pomocných látek.
 • 3. týden (6.3.-10.3.)
 • Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY. PLYNNÉ LÉKOVÉ FORMY.
 • Obsah cvičení: Hromadná výroba, individuální příprava, ukázky a preskripce vybraných lékových forem (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy, roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury).
 • Příprava na příští cvičení: Opakování obecných zásad preskripce. Opakovaní preskripce tekutých lékových forem ze skript.
 • 4. týden (13.3.-17.3.)
 • Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY. POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY.
 • Obsah cvičení: Hromadná výroba, individuální příprava, ukázky a preskripce vybraných lékových forem (prášky, tobolky, tablety, čípky, čajové směsi; masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice).
 • Příprava na příští cvičení: Opakovaní preskripce vybraných lékových forem, opakování obecných zásad preskripce.
 • 5. týden (20.3.-24.3.)
 • Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY.
 • Obsah cvičení: Přestup léčiv přes biologické membrány. Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva.
 • TEST TÝDEN 1-4.
 • 6. týden (27.3.-31.3.)
 • Téma: TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉČIV, KAZUISTIKY I - FARMAKOKINETICKÉ INTERAKCE.
 • Obsah cvičení: Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Interakce farmakokinetického typu.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie VNS.
 • 7. týden (3.4.-7.4.)
 • Téma: Úvod do PNS + SYMPATOTROPNÍ LÁTKY I.
 • Obsah cvičení: Receptorová teorie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku farmakologie sympatomimetik.
 • TEST TÝDEN 2-6.
 • 8. týden (10.4.-14.4.)
 • Téma: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY II.
 • Obsah cvičení: Farmakologie sympatolytik.
 • 9. týden (17.4.-21.4.)
 • Téma: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY.
 • Obsah cvičení: Farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Klasifikace léčiv, mechanismy účinků, přehled zástupců.
 • 10. týden (23.4.-27.4.)
 • Téma: TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA.
 • Obsah cvičení: Klasifikace léčiv, mechanismy účinků, přehled zástupců. Speciální receptura chorob trávicího ústrojí.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie hormonů kůry nadledvin, opakování patofyziologie onemocnění vyvolaných nadprodukcí nebo insuficiencí hormonů kůry nadledvin.
 • 11. týden (1.5.-5.5.)
 • Téma: GLUKOKORTIKOIDY.
 • Obsah cvičení: Fyziologie a patofyziologie hormonů kůry nadledvin. Přehled zástupců, indikace, nežádoucí účinky.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - fyziologie a biochemie hormonů.
 • TEST TÝDEN 7-10.
 • 12. týden (8.5.-12.5.)
 • Téma: FARMAKOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU.
 • Obsah cvičení: Hormony štítné žlázy – farmakoterapie hypotyreózy, hypertyreózy a tyreotoxické krize. Hormonální substituční terapie ve fertilním období a v období menopauzy. Hormonální antikoncepce – rozdělení, mechanismus účinku, nežádoucí účinky, výhody a nevýhody užívání.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování patofyziologie diabetes mellitus.
 • 13. týden (15.5.-19.5.)
 • Téma: TERAPIE DIABETES MELLITUS.
 • Obsah cvičení: Terapie DM 1. typu, insuliny. Léčiva užívaná u DM 2. typu.
 • TEST TÝDEN 11-12.
 • 14. týden (22.5.-26.5.)
 • Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Jedovaté rostliny. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou.
 • ZÁPOČTY.
 • 15. týden (30.5.-3.6.)
 • Téma: EXKURZE DO CENTRA LÉČIVÝCH ROSTLIN LF MU (Kraví hora, Údolní 74, Brno).
 • ÚČAST DOBROVOLNÁ
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • For English speaking students: Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
  doporučená literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Český lékopis 2009. Praha: Grada, 2011. 1 DVD-ROM. ISBN 8594049240180. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-652-behavioralni-metody-v-neuropsychofarmakologii.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
Výukové metody
Praktická cvičení, jejichž výukový proces zahrnuje teoretickou přípravu a praktické procvičování znalostí a dovedností určených sylabem. Součástí jsou také samostatné práce s speciálními farmakologickými počítačovými programy a domácí na zadané téma, prezentované a diskutované následně ústně ve vyučované skupině.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a evidovaná. Hodnocení úspěšnosti jejího absolování k udělení zápočtu je uskutečněno 4 písemnými testy: a) předpisování léků (hodnoceno individuálně vyučujícím), b) 3x multivýběrový test ze znalosti probrané látky, k úspěšnému absolvování je třeba dosažení minimálně 60% počtu maximálního skóre( t.j. 8 bodů z celkových 15).
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice: denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070.

Masaryk University, Faculty of Medicine
Department of Pharmacology
Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice, Czech Republic

***

15. týden výuky probíhá výuka praktických cvičení v Centru léčivých rostlin LF MU
http://www.med.muni.cz/medplant/kontakt.html
Účast dobrovolná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VLFA0621c