EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Němeček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/05: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/06: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/07: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/08: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/09: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/10: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/11: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/12: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/13: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/14: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/15: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/16: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/17: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/18: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/19: Čt 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/20: Čt 10:20–12:50 N03206/206
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPA0521c Patolog. anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • PLÁN PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO III. ROČNÍK LF - VŠEOBECNÝ SMĚR
 • (jarní semestr akademického roku 2007/2008)
 • 1. t ý d e n (18. 2. – 22. 2. 2008) Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE
 • Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii.
 • 2. t ý d e n (25. 2. – 29. 2. 2008) Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
 • Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis a zákonné předpisy o léčivech.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - latinská terminologie, obecné zásady preskripce, tuhé lékové formy, cesty vstupu léčiva do organismu.
 • 3. t ý d e n (3. 3. – 7. 3. 2008) Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU
 • (tablety, tobolky, prášky, čípky, čajové směsi). způsob předepisování, ukázky.
 • 4. t ý d e n (10. 3. – 14. 3. 2008) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ APLIKACI
 • (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy, roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury. injekce, infuze) způsob předepisování, ukázky. Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí.
 • Příprava na příští cvičení: Přestup léčiv přes biologické bariéry, polotuhé lékové formy, léčebné prostředky pro vnější upotřebení.
 • 5. t ý d e n (17. 3. – 21. 3. 2008) Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY
 • (masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky – Praeparatio Seminář: PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY.
 • TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE KALKULAČKY A PRAVÍTKO.
 • 6. t ý d e n (24. 3. – 28. 3. 2008) Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY
 • Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování latinské terminologie, farmakokinetické výpočty.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE KALKULAČKY A PRAVÍTKO.
 • 7. t ý d e n (31. 3. – 4. 4. 2008) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE
 • Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí.
 • 8. t ý d e n (7. 4. – 11. 4. 2008) Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY
 • Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmindex, Remedia Compendium, Vademeca, AISLP atd.).
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE PLÁŠTĚ A PŘEZŮVKY.
 • 9. t ý d e n (14. 4. – 18. 4. 2008) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE
 • Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti.
 • 10. t ý d e n (21. 4. – 25. 4. 2008) Téma: ANTIMYKOTIKA. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ
 • Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury, základy farmakologie periferního nervového systému.
 • TEST Z OBECNÉ RECEPTURY.
 • 11. t ý d e n (28. 4. – 2. 5. 2008) Téma: Seminář: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část.
 • Terminologie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku.
 • Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování obecné receptury, farmakologie sympatického (adrenergního) nervového systému.
 • 12. t ý d e n (5. 5. – 9. 5. 2008) Téma: Seminář: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY
 • Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakologie cholinergního nervového systému, souhrnné opakování probrané látky.
 • 13. t ý d e n (12. 5. – 16. 5. 2008) Téma: Seminář: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY
 • Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE PLÁŠTĚ.
 • 14. t ý d e n (19. 5. – 23. 5. 2008) Téma: PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM
 • (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti).
 • TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (následně diskutovaný).
 • 15. t ý d e n (26. 5. – 30. 5. 2008) Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE
 • Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou.
 • Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY.
Literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • RANG, H. P. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed. [S.l.]: Churchill Livingstone, 2007. xiii, 829. ISBN 9780443069116. info
 • HOWLAND, Richard D. a Mary Julia MYCEK. Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. vii, 552. ISBN 0781741181. info
 • Pharmaceutical Practice, 3rd Ed. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0443 07206 X
 • RANG, H. P. Pharmacology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. vii, 797. ISBN 0443071454. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení, účast se zapisuje. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část - preskripce léku - v rámci zápočtu v podzimním semestru v r.2008, II. teoretická část - multivýběrový test).
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3, 4. Literatura pro studující v angličtině: 5, 6, 7, 8. Při opakování předmetu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.