EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
Anas Arab (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová (cvičící)
PharmDr. Irena Hradecká (cvičící)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (cvičící)
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jakub Šmíd (cvičící)
Mgr. Katarína Tabi (cvičící)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 A19/231
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 A19/231
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 A19/231
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 A19/231
VLFA0621c/05: Pá 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/06: Pá 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/07: Pá 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/08: Pá 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/09: Po 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/10: Po 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/11: Po 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/12: Po 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/13: Út 8:00–10:30 A19/231, A. Máchalová
VLFA0621c/14: Út 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/15: Út 10:45–13:15 A19/231, A. Máchalová
VLFA0621c/16: Út 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/17: Čt 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/18: Čt 8:00–10:30 A19/231
VLFA0621c/19: Čt 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/20: Čt 10:45–13:15 A19/231
VLFA0621c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPA0521c Patologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Osnova
 • Farmakologie- praktická cvičení

  Jarní semestr 2014

 • 1. týden (17.2.-21.2.)
 • Téma: ÚVOD, TERMINOLOGIE, DÁVKY, VÝPOČTY.
 • Obsah cvičení: Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Podmínky udělení zápočtu. Farmakologie – definice, základní terminologie, podobory, názvy léků, druhy dávek. Český lékopis.
 • Úvod do recepturní terminologie. Rozdělení léčivých přípravků. Výpočty ve farmakologii. Výpočet dávek pro děti.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - latinská terminologie, opakování probrané látky.
 • 2. týden (24.2.-28.2.)
 • Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.
 • Obsah cvičení: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Zákonné předpisy o léčivech. Práce s příručkami a databázemi (SÚKL databáze, Pharmindex, AISLP atd.). Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - výpočty ve farmakologii.
 • 3. týden (3.3.-7.3.)
 • Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY. PLYNNÉ LÉKOVÉ FORMY.
 • Obsah cvičení: Hromadná výroba, individuální příprava, ukázky a preskripce vybraných lékových forem (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy, roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury).
 • Videozáznamy: Výroba injekcí a infuzí.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování-výpočty ve farmakologii.
 • 4. týden (10.3.-14.3.)
 • Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY. POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY.
 • Obsah cvičení: Hromadná výroba, individuální příprava, ukázky a preskripce vybraných lékových forem (prášky, tobolky, tablety, čípky, čajové směsi; masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice).
 • Videozáznam: Výroba tablet a čípků.
 • Externa.
 • Příprava na příští cvičení: Opakovaní preskripce vybraných lékových forem, opakování obecných zásad preskripce.
 • 5. týden (17.3.-21.3.)
 • Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Význam preklinického experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Metody a ukázky preklinického výzkumu.Vedení protokolu.
 • Videozáznam: Vybrané experimentální metodiky.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - přestup látek přes membrány. Základy farmakokinetiky.
 • TEST TÝDEN 1-4.
 • 6. týden (24.3.-28.3.)
 • Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY.
 • Obsah cvičení: Přestup léčiv přes biologické membrány. Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakokinetické výpočty.
 • 7. týden (30.3.-4.4.)
 • Téma: KAZUISTIKY I - FARMAKOKINETICKÉ INTERAKCE. VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE.
 • Obsah cvičení: Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Interakce farmakokinetického typu (PC program - demonstrace). Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie a anatomie VNS.
 • 8. týden (8.4.-12.4.)
 • Téma: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část
 • Obsah cvičení: Receptorová teorie účinků léčiv. Neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku.
 • Příprava na příští cvičení: Adrenergní receptory.
 • TEST TÝDEN 5-7.
 • 9. týden (14.4.-18.4.)
 • Téma: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY
 • Obsah cvičení: Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie parasympatiku.
 • 10. týden (21.4.-25.4.)
 • Téma: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY
 • Obsah cvičení: Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém.
 • Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování patofyziologie diabetu mellitu.
 • 11. týden (28.4.-2.5.)
 • Téma: TERAPIE DIABETU MELLITU.
 • Obsah cvičení: Terapie DM 1. typu, insuliny. Léčiva užívaná u DM 2. Typu. Příklady HVLP.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie hormonů kůry nadledvin,opakování patofyziologie onemocnění vyvolaných nadprodukcí nebo insuficiencí hormonů kůry nadledvin.
 • TEST TÝDEN 8-10.
 • 12. týden (5.5.-9.5.)
 • Téma: GLUKOKORTIKOIDY.
 • Obsah cvičení: Fyziologie a patofyziologie hormonů kůry nadledvin. Přehled zástupců, indikace, nežádoucí účinky. Příklady HVLP.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - fyziologie a biochemie hormonů.
 • 13. týden (12.5.-16.5.)
 • Téma: FARMAKOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU.
 • Obsah cvičení: Hormonální substituční terapie, HAK, hormony štítné žlázy.
 • 14. týden (19.5.-23.5.)
 • Téma: EXKURZE DO CENTRA LÉČIVÝCH ROSTLIN LF MU (Kraví hora, Brno).
 • 15. týden (26.5.-30.5.)
 • Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy.
 • ZÁPOČTY.
 • TEST TÝDEN 11-13.
Literatura
  povinná literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
  doporučená literatura
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • RANG, H. P. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed. [S.l.]: Churchill Livingstone, 2007. xiii, 829. ISBN 9780443069116. info
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical Practice, 3rd Ed. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0443 07206 X
 • HOWLAND, Richard D. a Mary Julia MYCEK. Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. vii, 552. ISBN 0781741181. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2009/VLFA0621c/um/Practicals_in_Pharmacology_ENGL.pdf?fakulta=1411;obdobi=4504;kod=VLFA0621c
  neurčeno
 • Český lékopis 2009. Praha: Grada, 2011. 1 DVD. ISBN 8594049240180. info
Výukové metody
Praktická cvičení, jejichž výukový proces zahrnuje teoretickou přípravu a praktické procvičování znalostí a dovedností určených sylabem. Součástí jsou také samostatné práce s speciálními farmakologickými počítačovými programy a domácí na zadané téma, prezentované a diskutované následně ústně ve vyučované skupině.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a evidovaná. Hodnocení úspěšnosti jejího absolování k udělení zápočtu je uskutečněno 3 písemnými testy: a) latinská terminologie (hodnoceno individuálně vyučujícím), b) předpisování léků (hodnoceno individuálně vyučujícím), c) multivýběrový test ze znalosti probrané látky, k úspěšnému absolvování je třeba dosažení nadpolovičního počtu správných odpovědí.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice: denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070.

Masaryk University, Faculty of Medicine
Department of Pharmacology
Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice, Czech Republic
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.