EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/05: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/06: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/07: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/08: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/09: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/10: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/11: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/12: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/13: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/14: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/15: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/16: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/17: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/18: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/19: Čt 10:20–12:00 N03206/206
VLFA0621c/20: Čt 10:20–12:00 N03206/206
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziol. I - cvičení && VSPA0521c Patolog. anatomie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • PLÁN PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO III. ROČNÍK LF - VŠEOBECNÝ SMĚR (jarní semestr)
 • 1. t ý d e n (19. 2. – 23. 2. 2007) Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii.
 • 2. t ý d e n (26. 2. – 2. 3. 2007) Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis a zákonné předpisy o léčivech. Příprava na příští cvičení: Opakování - Latinská terminologie. Obecné zásady preskripce. Tuhé lékové formy. Cesty vstupu léčiva do organismu.
 • 3. t ý d e n (5. 3. – 9. 3. 2007) Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU (tablety, tobolky, prášky, čajové směsi). - způsob předepisování, ukázky.
 • 4. t ý d e n (12. 3. – 16. 3. 2007) Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY (čípky, masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). - způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky – Praeparatio. Příprava na příští cvičení: Přestup léčiv přes biologické bariéry.
 • 5. t ý d e n (19. 3. – 23. 3. 2007) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO POVRCHOVOU APLIKACI (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy) - způsob předepisování, ukázky. Seminář: PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY. TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ A PŘEZŮVKY!!
 • 6. t ý d e n (26. 3. – 30. 3. 2007) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti. Příprava na příští cvičení: Opakování - Tuhé lékové formy.
 • 7. t ý d e n (2. 4. – 6. 4. 2007) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITŘNÍ UŽITÍ (roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury. Injekce a infuze). Požadavky na injekce. Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí Příprava na příští cvičení: Opakování - polotuhé lékové formy, léčebné prostředky pro vnější upotřebení. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO!
 • 8. t ý d e n (9. 4. – 13. 4. 2007) Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci. Příprava na příští cvičení: Opakování latinské terminologie. Farmakokinetické výpočty. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO!
 • 9. t ý d e n (16. 4. – 20. 4. 2007) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému.
 • 10. t ý d e n (23. 4. – 27. 4. 2007) Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.) Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému.
 • 11. t ý d e n (30. 4. – 4. 5. 2007) Téma: Seminář: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část. Terminologie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku. Příprava na příští cvičení: Farmakologie cholinergního nervového systému. Souhrnné opakování probrané látky.
 • 12. t ý d e n (7. 5. – 11. 5. 2007) Téma: TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (následně diskutovaný). Oprava testu z latinské terminologie Seminář: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise. Počítačová simulace farmakologických účinků. Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování obecné receptury. Farmakologie sympatického (adrenergního) nervového systému.
 • 13. t ý d e n (14. 5. – 18. 5. 2007) Téma: Seminář: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY. Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: - periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ!!
 • 14. t ý d e n (21. 5. – 25. 5. 2007) Téma: TEST Z OBECNÉ RECEPTURY. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM. (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti).
 • 15. t ý d e n (28. 5. – 1. 6. 2007) Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE. Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY.
Literatura
 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxiv, 601. ISBN 80-246-0538-4. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • RANG, H. P. Pharmacology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. vii, 797. ISBN 0443071454. info
 • HOWLAND, Richard D. a Mary Julia MYCEK. Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. vii, 552. ISBN 0781741181. info
 • Pharmaceutical Practice, 3rd Ed. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0443 07206 X
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení, vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část - preskripce léku, II. teoretická část - multivýběrový test).
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3, 4. Literatura pro studující v angličtině: 5, 6, 7. Při opakování předmetu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.